Bilansi kaubanduse signaalide kohta

Eriti tugevalt mõjutab see tööhõivet. See oli peaaegu nagu protektsionistlik relvastusvõidujooks — ndatest tuttav muster, mis tekitas muret. See ei tähenda tingimata protektsionismi, ent mõnikord jääb sellest üksnes juuksekarva võrra puudu. Tulemuseks oleks madalam aktsiaturg, kuna investorid müüvad riigis hoitavaid aktsiaid ja saadavad kapitalivoogusid välismaale.

Avaleht Uudised Rahandusministeeriumi kommentaar Rahandusministeeriumi kommentaar Ühest küljest on II kvartaliga võrreldes kasvanud reinvesteeritud tulud, teisest küljest on ekspordis-impordis toimunud märgatav langus.

Bilansi kaubanduse signaalide kohta

Jooksevkonto defitsiit on eelmise aasta sama ajaga võrreldes märgatavalt kasvanud. Seda oli ka oodata seoses kaubaekspordi tugeva langusega, mis põhjustas kaubandusbilansi defitsiidi suurenemise.

Kaubandusdefitsiit

Veidi on suurenenud teenuste bilansi positiivne saldo. Kaupade ja teenuste bilansi saldo kokku, mis eelmise aasta III kvartalis oli positiivne, on muutunud negatiivseks.

Avaleht Uudised Rahandusministeeriumi kommentaar Rahandusministeeriumi kommentaar Ühest küljest on II kvartaliga võrreldes kasvanud reinvesteeritud tulud, teisest küljest on ekspordis-impordis toimunud märgatav langus. Jooksevkonto defitsiit on eelmise aasta sama ajaga võrreldes märgatavalt kasvanud. Seda oli ka oodata seoses kaubaekspordi tugeva langusega, mis põhjustas kaubandusbilansi defitsiidi suurenemise.

Tulude bilansi defitsiit on veidi vähenenud. Ülekannete bilansi saldo oluliselt muutunud ei ole.

Maksebilansi jooksevkonto oli novembris 233 miljoniga miinuses

Kolmandas kvartalis algas ekspordi langus juba juulis ning jätkus ka järgnevatel kuudel. Impordis algas langus kuu aega hiljem ning väiksemas ulatuses.

Bilansi kaubanduse signaalide kohta

Seetõttu oli ka kaubandusbilansi defitsiidi kasv oodatud. Langus on toimunud töötluskaupade arvelt. Teenuste bilansi ülejääk ulatus 3 miljardi kroonini ning see tasakaalustas osaliselt kaubandusbilansi defitsiiti.

Bilansi kaubanduse signaalide kohta

Eelmise aasta III kvartalis aga kattis teenuste bilansi ülejääk kaubandusbilansi puudujäägi täielikult. Eksport on peamiselt kasvanud transporditeenuste osas põhjuseks madal baas - eelmine aasta toimus III kvartalis langussamuti ehitusteenuste osas. Impordis on oluline kasv toimunud transpordi- äri- ja valitsusteenuste osas.

Tulude bilansi negatiivne saldo on eelmise aastaga võrreldes vähenenud, kuid käesoleva aasta teise kvartaliga võrreldes on toimunud märgatav kasv. Peamiseks põhjuseks Bilansi kaubanduse signaalide kohta siin II kvartalis peatunud reinvesteeritud tulude väljavoolu taastumine, mis kajastub kapitalikontol sissevooluna.

Kasutustingimused "Algobit" Algobit, mille ülevaated erinevad erinevatest ettevõtjatest, toimivad kaubanduses assistendina ja on samal ajal uuenduslik analüütiline vahend. Ta otsib turul igal ajal väga volatiilset vara.

Dividendide väljavool on märgatavalt aeglustunud. Ülekannete bilansi ülejäägi osas on eelmise aastaga võrreldes toimunud küll kasv, kuid II kvartaliga võrreldes on ülejääk vähenenud.

Mis on kaubandusbilansi defitsiit ja mis võib sellel olla aktsiaturul?

Kapitali- ja finantskonto saldo ulatus III kvartalis 1,3 mld kroonini, peamiselt tänu otseste välisinvesteeringute mahukale sissevoolule. Otseste välisinvesteeringute märkimisväärse juurdevoolu taga oli välisettevõtete jaotamata kasumi ja laenukohustuste suurenemine. Arvestades ka laenukapitali tavapärasest suuremat kaasamist, võib öelda, et välisosalusega ettevõtted on üha rohkem huvitatud tegevuse laiendamisest Eestis.

Bilansi kaubanduse signaalide kohta

Nende edukat konkureerimist kohalike ettevõtjatega peegeldavad suurenenud kasumid. Investeeringud olid suunatud peamiselt kiirema kasvuga harudesse nagu kinnisvarasse ja kaubandusse. Kõrgel tasemel olid ka Eesti kapitalipaigutused välisriikidesse, viidates jätkuvalt tegevusmahtude suurendamisele teistes Balti riikides.

Majandus ja äri Statistika annab tööturu tasakaalustamatuse kohta vastuolulisi signaale Palkade ja tootlikkuse ebakõla, mida väljendab tööjõutulu osakaalu kasv SKP-s, on Eestis majanduspoliitiliselt oluline küsimus, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja panga blogis. Kaspar Oja, ökonomist Foto: Eesti Pank Sellele näitajale vale hinnangu andmisega kaasnevad majandusele kulud, mis puudutavad nii erasektori töökohti kui ka avaliku sektori eelarve jätkusuutlikkust. Eesti eksportivast sektorist on suur osa jätkuvalt küllaltki väikese tootlikkusega ning suhteliselt odava tööjõu eelis on endiselt aktuaalne. Tööjõu kiire kallinemine võib tuua kaasa madalapalgaliste töökohtade järsu kadumise ning päädiks suure tööpuudusega. Eesti riigieelarve tulud sõltuvad suures osas tööjõumaksudest.

Tingituna jooksevkonto defitsiidi kasvust, ei katnud võlgnevust mittetekitav kapital III kvartalis täies ulatuses jooksevkonto puudujääki, kuid 9 kuu arvestuses on defitsiit täielikult kaetud. Portfellinvesteeringute saldoks kujunes 0,3 miljardit krooni, tingituna peamiselt kommertspankade võlaväärtpaberite nõuete vähenemisest. Muude investeeringute saldo jäi erinevalt eelmise aasta samast perioodist 0,2 miljardi krooniga miinusesse.

Bilansi kaubanduse signaalide kohta

Suuremad muudatused toimusid kaubanduskrediidiga ja kommertspankade hoiustega. Neljandas kvartalis on oodata kaubandusbilansi defitsiidi mõningast paranemist võrreldes eelmise aastaga, kuna ekspordi osas on taastumine alanud kiiremini kui impordi osas. Võlgnevust mittetekitavad kapitalivood aasta arvestuses tõenäoliselt katavad jooksevkonto defitsiidi täielikult.