Ettevotjad maagaas

Gaasi kodutarbija — tarbija, kes tarbib gaasi kodumajapidamises. Konkurentsiamet teavitab taotlejat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja puuduste kõrvaldamiseks. Avatud gaasiturul saab iga tarbija valida endale sobiva gaasi müüja, sealjuures ei ole oluline, kelle võrguga on tarbimiskoht ühendatud. Gaasituru ettevõtjad Gaasituru toimimise selgroog on gaasi ülekandevõrk. Maagaasi müüvad Eestis kõikidele soovijatele mahuga alates 0,5 miljonist kuupmeetrist aastas.

Ettevotjad maagaas

Kontaktid » Tegevuse alus ja ülevaade valdkonnast Gaasiturgu reguleerib maagaasiseadus, mis sätestab nõuded gaasi importijale, ülekandjale, müüjale ja edastajale. Eestis on peamised maagaasi kasutusalad soojuse tootmine ja tööstus. Alates Euroopa Komisjon nõustus Konkurentsiameti otsuse eelnõuga ning amet kinnitas ettevõtja nõuetele vastavust Lisaks AS-ile Gaasivõrk on Eestis veel 20 tegutsevat maagaasi jaotusvõrguettevõtet, millele kuulub kokku ca km jaotusvõrke.

Ettevotjad maagaas

Avatud gaasiturg Eesti gaasiturg on avatud alates Avatud gaasiturul saab iga tarbija valida endale sobiva gaasi müüja, sealjuures ei ole oluline, kelle võrguga on tarbimiskoht ühendatud. Gaasi ostjate arv Ettevotjad maagaas jaeturul on 51,8 tuh klienti, kelledest 47,7 tuh on kodutarbijad. Seega Gaasivõrguettevõtja — tagab kliendile maagaasi ohutu ja kindla transpordi.

Ettevotjad maagaas

Võrguteenuse pakkujat ei saa tarbija ise valida. Gaasimüüja — ettevõtja, kes müüb gaasi.

Ettevotjad maagaas

Gaasimüüja saab iga tarbija ise valida vastavalt müüja pakutavatele pakettidele, tingimustele ja hindadele. Gaasi vabatarbija — turuosaline, kes ei ole kodutarbija. Gaasi kodutarbija — tarbija, kes tarbib gaasi kodumajapidamises.

Ettevotjad maagaas