Kaubandusvoimaluste teooria

H-de tagajärjel kuivavad metsad eriti okaspuumetsad , eutrofeeruvad ja surevad veekogud, hapestuvad ja mürgistuvad mullad, lagunevad lubjakivist ehitised. Aeroobsetes organismides läheb hapnik taas veemolekuli koostisse. B-e põletamisel vabanevat CO2 kliimamuutuse põhjustajana ei arvestata, sest fotosüntees seob selle uuesti. K-tüübid on rahvuspark, looduskaitseala ja maastikukaitseala looduspark. Mõned b-d märgitsevad maardlate asukohti; b-d on ka õhusaaste suhtes tundlikud samblad ja samblikud. Nõrga ehk majandusliku j-e kriteeriumi pooldajad peavad määravaks üksnes kapitalide koguhulga samaks jäämist inimese kohta, s.

Kaubandusvoimaluste teooria

Sekkumisi, nagu päritolunimetuste tugevdatud kaitse, mitte ainult Euroopa Liidu piires, vaid ka rahvusvahelistel turgudel, piimatoodete selge märgistamine ja kohustuslik päritolu väljatoomine, piimatoodete eraladustamise — ja miks mitte — taasalustamine ja piisava abi andmine, eksporditoetuste abikõlbulike sihtkohtade arvu suurendamine, täielik läbipaistvus tarneahelas ja tootja- ja tarbijahindadevahelise lõhe vähendamine. Eelkõige tuleks komisjonile anda volitused rakendusaktide vastuvõtmiseks järgmistes valdkondades: koodnumbrite andmine kontrollisüsteemi raames, toodete päritolu märkimine, ühetaolised eeskirjad teabe kohta, mida liikmesriigid, kolmandad riigid, kontrolliasutused või -organid peavad esitama või komisjonile kättesaadavaks tegema, või sellise teabe avaldamine, samuti kolmandate riikide ja kontrolliasutuste või kontrolliorganite tunnustamine võrdsuse ning nõuetele vastavuse tagamiseks.

Kaubandusvoimaluste teooria

The Commission should in particular be empowered to adopt implementing acts regarding the attribution of code numbers under the control regime, the indication of origin for the products and uniform rules on the exchange of information to be sent by Member States, third countries, control authorities and control bodies or made available by the Commission or the publication of that information, as well as for the recognition of third countries Kaubandusvoimaluste teooria control authorities and control bodies for the purposes of equivalence and compliance.