Kusimused tuleb kusida kauplejatele

Selliste ebareaalselt soodsate hindadega asja ostes võib suure tõenäosusega juhtuda üks kahest variandist. Mustadest nimekirjadest saab teada, kui ettevõtja on tarbija kasuks tehtud otsuse jätnud täitmata või kui kaupleja ei täida seadustest tulenevaid nõudeid.

Kusimused tuleb kusida kauplejatele

Kennedy kõnemis pani aluse tarbijaõiguste seadusandlusele. Eesti tarbijate põhiõigused on kirjas tarbijakaitseseaduses, Euroopa Liidu riikides on tarbijad kaitstud ühesuguste õigustega.

Tarbija meelespea

Tarbijad pöörduvad sageli väga sarnaste küsimustega olukordades, mil neil on kahtlus, kas neil on seadusega antud õigust millekski või mitte. Tänase tähtpäeva puhul on hea värskendada oma teadmisi, mistõttu toome ära sagedased küsimused, millele tarbijad vastuseid soovivad. Kas tarbija võib e-poest ostetud defektita toote tagastada ja raha tagasi küsida? Aga ka seda vaid juhul, kui see oli kirjas ostueelses teabes!

Tea oma tarbijaõigusi – seitse levinud küsimust

Kui kaua on kauplejal aega raha tagasi maksmiseks, kui tarbija soovib kauba tagasi saata? E-kauplejal on kohustus tagastada tarbijale raha päeva jooksul pärast taganemisavalduse saamist.

  • Tea oma tarbijaõigusi: seitse levinud küsimust
  • Reklaami aktsiate voimalused ja tasud
  • Seitse levinud küsimust seoses tarbijaõigustega - Tarbija - Virumaa Teataja

Keeruka toote kasutusjuhend küsi kaasa. Kontrolli, kas tootele antakse garantii.

Kusimused tuleb kusida kauplejatele

Ära osta kaupa, mille kohta ei saa piisavalt teavet. Vaata lisaks toidu, rõivaste ja jalatsite märgistamise kohta.

Tea oma tarbijaõigusi: seitse levinud küsimust

Kaupleja peab tarbijale teatavaks tegema kauba müügihinna ja ühikuhinna: müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tarbija tasutav lõpphind; ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind.

Kauba müügihind ja ühikuhind peab olema avaldatud kirjalikult selgel ja loetaval viisil ning olema tarbijale üheselt mõistetavad ja kergesti märgatavad.

E-poest tehingu tegemine eeldab tarbija poolset usaldust kaupleja vastu, et tellitud asjad jõuavad lubatud ajal ja kogustes tarbijani. Veendumus poe usaldusväärsuses tekib tavaliselt pärast ostu, kui tarbija on tellitud kauba kätte saanud ja sellega rahul.

Kusimused tuleb kusida kauplejatele

Samas on mitmeid erinevaid tegureid, mida tasuks järgida enne e-poest ostu sooritamist, et suurendada kauba kohalejõudmise ja kaebuste lahendamise tõenäosust. Alljärgnevalt leiad neli küsimust, millele tasub enne internetist ostu sooritamist vastused otsida.

Kes on müüja?

Kusimused tuleb kusida kauplejatele

Kas telefoni teel müügipakkumisele öeldud jah-sõna on siduv? Telefonitsi öeldud jah-sõnast ei piisa, et tarbijal tekiks maksekohustus. Lepingu sõlmimiseks on vajalik ka kirjalik müügipakkumine, millega nõusolekut on tarbija kirjalikult kinnitanud. Kui seda ei ole, saab nii saadetud pakki kui järgnevaid saadetisi pidada tellimata asjadeks, mille vastu võtmist ja endale jätmist ei saa lugeda lepinguga nõustumiseks. Kas tarbijal on õigus saada ostutšekk?

Saada vihje

Teise Euroopa Liidu liikmesriigi kauplejaga tekkinud vaidluse korral saab abi ameti koosseisus tegutsevast EL-i tarbija nõustamiskeskusest, mille ülesanne on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi.

EL-i liikmes­riikides asuvatelt kauplejatelt ostes on tarbijad reeglina kindlustatud ühesuguste õigustega, mis aga ei kehti väljaspool liitu tegutsevate kauplejate puhul, kelle osas puudub võimalus tarbijat tema kaebuse korral aidata. Kas telefoni teel müügipakkumisele öeldud jah-sõna on siduv?

Telefonitsi öeldud jah-sõnast ei piisa, et tarbijal tekiks maksekohustus. Lepingu sõlmimiseks on vajalik ka kirjalik müügipakkumine, millega nõusolekut on tarbija kirjalikult kinnitanud.