Sustemaatiline kaubanduse ajalugu

Pärast seda, kui Suurbritannia parlament andis Kas nende kahe väljaande võrdlemine on üldse paslik? Die Domestizierung einer Illusion. Bonapartismile jagus nii imetlejaid kui ka kriitikuid viimaste hulgas tuntuim muidugi Karl Marx.

🎯 101 Great Answers to the Toughest Interview Questions

II köide on pühendatud Rootsi ajale, s. Nende perioodide kaupa annab väljaanne süstemaatilise ülevaate linna õigus- ja valitsemiskorrast, rahvastikust, poliitilistest sündmustest, kaubandusest, käsitööst, kiriku- ja kultuurielust jpm.

Sustemaatiline kaubanduse ajalugu

Käsitluse autoritele on aluseks olnud nii varasemate uurimuste paremik kui ka värskeimad arheoloogilised ja arhiivileiud. Täisvärvitrükis köidete rikkalikud illustratsioonid ja valik dokumenditõlkeid aitavad lugejal paremini mõista kesk- ja varauusajale iseloomulikke jooni.

Viimased uudised

Tallinn on esimene Eesti linn, kus omariikluse taastamise järel on sedavõrd suur, keeruline ja mahukas töö ette võetud. Üldkäsitluse peatoimetaja on ajaloolane Tiina Kala, väljaandja on Tallinna Linnaarhiiv.

Sustemaatiline kaubanduse ajalugu

Eelmine, toona kaheköiteline akadeemiline üldkäsitlus Tallinna ajaloost ilmus ligi 50 aastat tagasi Nõukogude Eestis Uus käsitlus on vajalik lugemisvara teadusasutustele, uurijatele ja laiadele ajaloohuviliste ringkondadele. Mõlemad köited on avaldatud täisvärvitrükis.

Sustemaatiline kaubanduse ajalugu

Tallinna Linnaarhiivi kantseleis on kõik 4 köidet müügil hinnaga a' 17 eurot.