Taotlused valikutega

Taotluse lisafailidena eelistame laiendiga. Kultuurkapitali töötajad saavad taotlejate andmeid muuta oma süsteemis, millega on seotud taotluste vastuste ja lepingute ja aruandeblankettide saatmine. Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist:. Juriidilise isiku konto peab olema seotud eraisiku kontoga.

Leiutise registreerimistaotluse näited kasulik mudel Õigus taotleda kasuliku mudeli registreerimist ja saada kasuliku mudeli omanikuks on leiutise autoril ja tema pärijal või õigusjärglasel.

Taotlused valikutega

Kasuliku mudeli registreerimise taotlus peab vastama määruses kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord esitatud nõuetele. Kasuliku mudeli seaduse § 8 kohaselt saab ühe ja sama registreerimistaotlusega taotleda kasuliku mudeli õiguskaitset ainult ühele leiutisele.

Lasteaiakoha taotlemine Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias on kiire ja mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas. Taotlust on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal vastuvõtu taotlus .

Kui tegemist on ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooniga, näiteks aine ja selle valmistamise meetodiga, peab esitama kaks kasuliku mudeli registreerimise taotlust, ühe aine jaoks ja teise selle aine valmistamise meetodi jaoks.

Registreerimistaotlus esitatakse Patendiametile.

Taotlused valikutega

Taotluse võib esitada posti teel Patendiameti aadressil või ise kohale Taotlused valikutega. Elektrooniliselt saab taotlust esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu.

Taotlused valikutega

Posti teel esitamisel võib kasutada nii tavalise posti kui ka ekspressposti teenuseid. Taotlust kohale tuues võib selle anda vastuvõttu või asetada ööpäevaringselt avatud taotluste postkasti. Riigilõiv taotluse esitamise eest tasutakse kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates kasuliku mudeli seadus § 18 lõige 2.

Lõivu suurus on eurot, kuid füüsilisest isikust taotleja või ainult füüsilistest isikutest taotlejate korral 26 eurot vt kasulike mudelite riigilõivud.