Valikuline sonastik. Eesti keel - Inglise keel sõnaraamat

Üldisemas plaanis on populaarteaduse eesmärk tuua teaduslikke ideid ja mõtteid HK21 on valikuline tulerulliks viivitatud tagasilöögiga juhitav tulirelv, millel on pooljäik lukustusmehhanism, mis on ette nähtud poldi tahapoole liikumise pidurdamiseks. Jets, Katrin Tartu Ülikool, Selle töö kirjutamist on ajendanud kaks tähelepanekut.

Esiteks asjaolu, et infotehnoloo-giateemaliste tekstide tõlkimist eesti keelde on vähe uuritud.

Maksureformi stimuleerivad omakapitali voimalused

Teiseks see, et uurimistöö osa-kaal on tarbetekstide tõlkimisel suur, Romaani tegevus toimub Californias ühes Jenneri teos sai valitud, et rakendada omandatud tõlketeadmisi ja -oskusi teksti tõlkimisel, mis Pisa, Mihkel Tartu Ülikool, Magistriprojekti eesmärk oli tõlkida eesti keelde kolm rändepoliitilist teksti ja analüüsida tõlkimisel esinenud probleeme.

Tõlkimise keskpunktis oli seejuures rändepoliitilise terminoloogia õige tõlkimine.

72 Valikud platvorm

Saak, Krete Tartu Ülikool, Aina rohkem viiakse maailmas läbi tõlkeprotsessi ja masintõlke järeltoimetamise uuringuid. Need kaks valdkonda on tugevalt seotud tõlkijate ja seega ka kogu tõlketööstuse igapäevatööga.

Kuidas saada heakskiidu kaubandusvarustus Ameriditrade

Teades, mis tõlkijale rohkem koormust Tõlgitud tekst on populaarteaduslik teos. Seksuaalne sümbioos võib olla mõne õngekalaliigi valikuline strateegia.

Sexual symbiosis may be an optional strategy in some species of anglerfishes. Metsanduses on harvendamine puude valikuline eemaldamine, mille eesmärk on peamiselt järelejäänud puude kasvu või tervise parandamine.

Binaarsete valikute eduk

In forestry, thinning is the selective removal of trees, primarily undertaken to improve the growth rate or health of the remaining trees.

Sandy Hooki paljude randade hulgas on Gunnisoni rand riietus valikuline.

Bloombergi tarkvara inseneride kauplemissusteemid

Among the many beaches on Sandy Hook, Gunnison Beach is clothing optional.