Hiinas asuvate varude valikute andmine

Ettevõttel on nüüd juurdepääs miljoni dollari suurusele laenule, mis on saadaval kolme eraldi laenuvõimaluse alusel. Neljandaks on Hiina vahekohtumenetluse jooksul süvendanud poolte vahelisi vaidlusi tehissaarte ehitamise ja muu ehitustegevusega Lõuna-Hiina meres.

Tööstusmaa keskmine investeering oli 48, 1 miljonit RMB hektari kohta ja toodang6 miljonit RMB hektari kohta [13—15]. Kogudes kokku piirkonna olulisemad tootmistegurid, esindab tööstuspark tavaliselt piirkonna konkreetsete tööstusharude arengutaseme.

  • Hiinas asuva tüüpilise tipptasemel tööstuspargi kasvuhoonegaaside inventuur Abstraktne Kasvuhoonegaaside KHG heitkogustest põhjustatud globaalsed kliimamuutused, mis piiravad tõsiselt inimühiskonna arengut ja ohustavad inimkonna ellujäämist, on juhtinud rahvusvahelise üldsuse pikaajalist tähelepanu.
  • Territoriaalvaidlused[ muuda muuda lähteteksti ] Hiina ja teised Kagu-Aasia riigid FilipiinidVietnamMalaisia ja Brunei vaidlevad Lõuna-Hiina meres sisalduvate saarte, atollideriffidekaljude ja madalike üle [4].

Seetõttu tuleks tööstusparki käsitleda tööstusmajanduse arendamise baasüksusena ning ühtlasi ka läbimurdena piirkondlike ressursside eraldamisel ja keskkonnajuhtimisel. Vähese süsihappegaasiheitega majanduse tekkimisega otsivad üha enam tööstusparke madala süsinikusisaldusega režiimi, mis hõlmaks tootmise, tarbimise ja ressursside jaotamise küsimusi. Tööstuspargis ei koondata identsete või sarnaste tööstusharude ettevõtted lihtsalt ruumiliselt. Administraator peab planeerima paigutuse, ehitama avaliku infrastruktuuri ja tegelema igapäevase hooldusega.

Language switcher

Seetõttu võiks tööstusparkide kasvuhoonegaaside heitkogused jagada kaheks osaks ja vastutust heitkoguste vähendamise eest võiksid jagada erinevad osapooled, sealhulgas ettevõtted ja pargi haldaja. Praegu on suurenenud teadusuuringute huvid, mis on keskendunud ettevõtete ja tööstussektorite kasvuhoonegaaside heitkogustele, kujundades kasvuhoonegaaside varusid laieneva ulatusega alates fossiilkütuste põlemisest kuni kogu tootmisahelani [16—21].

See tähendab, vaatamata energiatarbimisest ja keemilisest protsessist tulenevale otsesele heitkogusele, ka varude hulka kaudne heide, mis tuleneb kogu tarneahela ulatusest tootmisväravani [22].

Hiinas asuvate varude valikute andmine

Tegelikult on vaja administraatorite seisukohast arvutada kasvuhoonegaaside heitkogused ja esitada kasulikke ettepanekuid süsiniku vähendamise kohta, mis võivad olemasolevat kirjandust täiendada ja aidata tööstusparkidel saavutada madala süsinikusisaldusega režiim. Kvaliteetsed tööstuspargid on teatud tüüpi tööstuspargid, mis tavaliselt aglomereeruvad kõrgtehnoloogilise tööstuse peakontorid või uurimis- ja arenduskeskused.

Sellistes tööstusparkides toimub vähe tootmisprotsesse, seetõttu tarbivad ettevõtted vähem fossiilset kütust ja vähem toorainet. Selle tulemusel võtaks haldaja rohkem vastutust võrreldes muud tüüpi tööstusparkidega. Selles töös on loodud KHG inventuur, et analüüsida Pekingi tipptasemel tööstuspargi olelusringi kasvuhoonegaaside heidet. Tulemuste põhjal antakse soovitusi, mis suunaksid kalli tööstuspargi vähese süsihappegaasiheitega tekkivat arengut. Metoodika Kallima tööstuspargi elutsükkel jaguneb kolmeks etapiks, see tähendab ehitusetapp, tööetapp ja lammutamisetapp.

Ehitusetapis ehitatakse asjassepuutuvad hooned ja nendega seotud munitsipaalrajatised, aga ka aiamaastik.

  1. Taotlused valikutega
  2. Süvenev kaubandussõda Hiinaga muudab ka ameeriklased murelikuks | Välismaa | ERR

Operatsiooni staadium kestab tavaliselt 40 kuni 50 aastat. Selles etapis peavad tööstuspargid tarbima suures koguses elektrit, soojusenergiat ja vett. Samal ajal juhitakse hoonetest ja avalikust ruumist iga päev reovett ja tahkeid jäätmeid.

Hiinas asuvate varude valikute andmine

Üldreeglina on tipptasemel tööstuspargil maakasutusõiguse kehtivusaeg 50 aastat ja siis läheb see lammutamisetappi. Selles uuringus hinnatakse kasvuhoonegaaside heitkoguseid lammutamisetapis tööstuspargi suuruse ja ehitusstruktuuri põhjal. Vaatluse all on kolme tüüpi kasvuhoonegaasid, see tähendab süsinikdioksiid CO 2metaan CH 4 ja lämmastikoksiid N 2 O. Inventuur sisaldab viit tüüpi kasvuhoonegaaside heite allikaid: 1 primaarenergia ja teise energia tarbimisest tulenev otsene ja kaudne heide; 2 tööstusliku tootmisprotsessi otsene heide; 3 - 4 kõrgtehnoloogilises tööstuspargis kasutatavate materjalide ja seadmete heitkogused tootmis- ja transpordiprotsesside käigus; 5 heitkogused reoveepuhastuse ja tahkete jäätmete kõrvaldamise protsesside käigus.

Energiatarbimine Energiatarbimine on tööstuspargis oluline kasvuhoonegaaside heite allikas. Nagu selles uuringus määratletud, hõlmavad energiatarbimisprotsessid peamiselt fossiilkütuste põletamist, elektri ja soojusenergia tootmist ning transpordivahendeid.

Ülaltoodud protsessidest tulenev kasvuhoonegaaside heitkoguste hinnang viitab IPCC Elektrienergia ja soojusenergia tootmisprotsesside puhul, kui energia saadakse väljaspool tööstusparki asuvatest sektoritest, saab asjaomase kasvuhoonegaaside heitkoguse arvutada kohaliku sektori keskmise energiatarbimise taseme järgi. Sellepärast arvan, et investorite silmis on veel kaks olulist tegurit. Esiteks peavad investorid kaaluma, kas uued ühisettevõtte partnerid muudavad Cauchari-Olarozi disaini - ja kas see viivitab projekti või suurendab kulusid.

Teiseks peavad investorid kaaluma, kas liitiumhindade langustrend mõjutab projekti majandust, mis müüb liitiumkarbonaati turuhindades. Arvestades, et järgnevatel aastatel on oodata ülemaailmset liitiumitoodangu kasvu, võivad turuhinnad langeda alla 12 USA dollari suuruse marginaali, mille Lithium Americas oma hinnangute hulka on lisanud.

Kohalike omavalitsuste rahastamine, 3.04.2017

Lühike lugu, see on kõrge riskiteguriga, kõrgelt tasuv liitiumvaru, millel on palju potentsiaali, mille vastu on palju ebakindlust. Investoritele, kes soovivad omada ühte liitiumi tööstust, võib olla lihtsam omada ühte suuremat tootjat, kuid aja jooksul peavad need juhid tegema teed ambitsioonikate uustulnukate jaoks. Lithium Americas võiks olla üks neist, kuigi ma jäävad nüüd kõrvale. Erakonna sõnul on tegemist olulise sissetuleku allikaga, mis aitaks vähendada saare sõltuvust kalandusest ja Taani toetustest.

IA juht Mute Egede plaanib Kvanefjeldi projekti ehitamise tühistada. Siiski ei tohi me selle käigus kahjustada keskkonda," teatas Egede. Gröönimaa maavarade pärast konkureerivad nii USA kui Hiina. Hiina võib tugineda lahtede õiguslikust režiimist tulenevale erandile, mille kohaselt on lahte sulgev joon lähtejooneks millest mõõdetakse territoriaalmere laiust [8]. Ehkki Hiina ei saa väita, et Lõuna-Hiina merre tõmmatud üheksakriipsujoon märgib ala, mis saaks olla käsitletav sisevetena konventsiooni artikli 10 4 tähenduses [9]saaks Hiina tugineda ajaloolise lahe kontseptsioonile.

Territoriaalvaidlused Lõuna-Hiina meres – Vikipeedia

Ajaloolisel lahel puudub legaaldefinitsioonkuid näiteks Kui õigus ajaloolisele lahele on kindlaks tehtud, võib rannikuriik tõmmata sulgeva joone üle lahesuu ning see joon moodustab lähtejoone, millest väljapoole mõõdetakse teisi meretsoone.

Ala, mis joone sisse jääb kuulub rannikuriigi sisevete hulka [10]. Siiski pole Hiina ametlikult sellist seisukohta võtnud ega toonud välja asjaolusid, mis toetavad ja tõendavad käsitlust, et Hiinal on ajalooline õigus konventsiooni artikli 15 tähenduses pidada Lõuna-Hiina mere suuremat osa enda ajalooliseks laheks.

Alternatiivselt võiks Hiina väita, et üheksakriipsujoon märgib tema territoriaalmerd, kuid selline määratlus ei oleks kooskõlas ÜRO mereõiguse konventsiooniga.

Hiinas asuvate varude valikute andmine

Nimelt ehkki riikidel on konventsiooni kohaselt territoriaalmere vööndis kõige rohkem suveräänsust, võimaldab artikkel 3 määrata ainult kuni 12 meremiili laiuse territoriaalmere — üheksakriipsujoon ulatub Hiina maismaast kuni meremiili kaugusele. Igal juhul peavad riigid konventsiooni artikli 17 kohaselt arvestama teiste riikide rahumeelse läbisõidu õigusegamistõttu ei ole ühegi riigi voli territoriaalmere piires absoluutne.

Teiselt poolt võib väita, et üheksakriipsujoon kujutab endast ala, mille sees väidab Hiina enda suveräänsust iga tõusupaljandi üle ja jurisdiktsiooni igale vastavale merevööndile, mida selline moodustis konventsiooni kohaselt tekitab näiteks territoriaalmeri või majandusvöönd.

Selline tõlgendus ei lahendaks Lõuna-Hiina meres toimuvaid territoriaalvaidlusi — Hiina väidaks endiselt enda suveräänsust territooriumil, mida Vietnam, Malaisia, Filipiinid ja teised enda omaks on kuulutanud. Siiski, ehkki konventsiooni mõttes määratlusena poolik ja ebapiisav, ei oleks selline tõlgendus tingimata konventsiooniga vastuolus, eeldusel, et Hiina tunnustab teiste riikide rahumeelse läbisõidu ja ülelennuvabadust.

Selle tõlgenduse poolt räägib Hiina välisministri abi Liu Zhemini poolt Oluline on märkida, et konventsiooni artikli 17 kohaselt kehtib rahumeelse läbisõidu õigus ainult laevadele ning on asjakohane ainult territoriaalmeres — ülelennuvabadust territoriaalmeres konventsioon ette ei näe.

1. Sissejuhatus

Väinades kehtib seevastu artikli 38 järgi takistamatu läbisõidu õigusmis hõlmab nii ülelennuvabadust kui ka meresõiduvabadust.

Seega selleks, et Hiina saaks tegelikult tunnustada teiste riikide konventsioonist tulenevat meresõidu- ja ülelennuvabadust, peaks olema selge milline ala on Hiina territoriaalmeri, kus tuleb artikli 17 järgi tunnustada rahumeelse läbisõidu õigust ja kus asuvad Hiina väinad, mille kohal peab Hiina tunnustama artikli 38 kohaselt muu hulgas ka teiste riikide ülelennuvabadust.

Lõuna-Hiina meres on külgnevate või vastastikku asuvate riikide vahel hulganisti kattuva suveräänsusega alasid. Näiteks Vietnamil ja Malaisial on osaliselt kattuv majandusvöönd ja mandrilava. Lisaks raskendab merepiiride määramist Hiina massiivne üheksa-kriipsu joon [12]. Konflikti on tekitanud ka Hiina ulatuslik, kokku seitsmele korallirahule, üle km2 suurust pindala kattev, tehissaarte ehitamine Lõuna-Hiina meres.

Ehitustegevus algas aastal hoolimata sellest, et Spratly saarte erinevaid osi kuhu Hiina samuti tehissaare ehitas olid nii Vietnam, Malaisia kui ka Filipiinid enda omaks kuulutanud.

SUHELDES HIINA ÄRIPARTNERIGA | Välisministeerium

Tehissaared on relvastatud ja sisaldavad muu hulgas maandumisradu lennukite jaoks. Tehissaarte kiirel ja laiaulatuslikul ehitamisel Lõuna-Hiina merre on olnud kahjulik mõju ümbritsevale merekeskkonnale. Maaparandus korallrahude ümbruses nagu laevadele ligipääsuks kanalite loomine ja süvendamine hävitas osa koralle. Lisaks võis osa tehissaarte ehitamise käigus tekkinud settest, mis võis sisaldada raskemetalle, naftat või teisi ehituses kasutatavaid kemikaale, tagasi merre kanduda ja kahjustada sealset ökosüsteemi.

Ehitustegevus on negatiivselt mõjutanud ka kalapüügikohti alades, kust kaevati liiva ja kruusa tehissaarte loomiseks ning sellel võib olla negatiivne mõju Lõuna-Hiina mere rannikualas asuvatele kalapüügikohtadele.

Tõenäoliselt rikkus Hiina sellise keskkonda kahjustava ehitustegevusega mitmeid rahvusvahelisi lepinguidmuu hulgas ka ÜRO mereõiguse konventsiooni, mille artikkel kohustab riike merekeskkonda kaitsma ja säilitama [14]. Filipiini Vabariik v. Hiina Rahvavabariik[ muuda muuda lähteteksti ] Kaart Spratly saartest Lõuna-Hiina meres koos lippudega, mis näitavad seda, millise kontrolli alla erinevad moodustised kuuluvad.

  • Koos moderniseerumisega on Hiina ühiskonnas omavahelised suhted ning käitumisreeglid muutunud ja lihtsustanud.
  • Välismaa Kolmapäeval võitsid Gröönimaa valimised vasakpoolsed rohelised, kes lubasid valimiskampaanias lõpetada Hiina rahastatud kaevandusprojekti arendamise.

Filipiinid algatasid vahekohtumenetluse Nii Filipiinid 8. Vaidluste rahumeelse lahendamise süsteemi käsitleb konventsiooni Osa XV, mis näeb ette mitmeid vaidluse lahendamise menetlusi, muu hulgas ka kohustusliku vahekohtumenetluse vastavalt konventsiooni Lisale VII, millele Filipiinid vahekohtumenetluse algatamisel tuginesid [15].

Sellest hoolimata avaldas Hiina 7. Vahekohtumenetlus puudutas vaidlusi Filipiinide ja Hiina vahel seoses õiguste, teatud geograafiliste moodustiste staatuse ja teatud Hiina tegevuste õiguspärasusega Lõuna-Hiina meres. Hiina positsioonipaber[ muuda muuda lähteteksti ] Hiina Välisministeeriumi 7. Ühepoolselt vahekohtumenetluse algatamisega, on Filipiinide Vabariik rikkunud oma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi; Isegi kui eeldada, et käesoleva vahekohtumenetluse sisu on seotud konventsiooni tõlgendamise või kohaldamisega, puudutaks see kahe riigi vahelise merepiiri moodustamist, mistõttu puudub käesoleval vahekohtul pädevus selle vaidluse lahendamiseks.