Kaubanduse pikaajaline strateegia, Ettevõtte strateegilised eesmärgid, kriitilised edutegurid ja tegevuse võtmenäitajad.

Selle faasi eesmärgiks on plaanilistest eesmärkidest kõrvalekaldumiste fikseerimine ja korrigeerivate tegevuste võimalikult varajane käivitamine. Turumajanduses on ettevõtte peamiseks eesmärgiks pikaajalise kasumi teenimine. Mõõtmismudeli põhiideeks on ettevõtte finantseesmärkide sidumine selliste ettevõtte tegevusaspektidega nagu kliendid, sisemised protsessid, õppimine ja areng.

Richard Donchian kaubandusstrateegia

Avaleht Uudised Aastaks tuleb renoveerida suur osa hoonefondi Aastaks tuleb renoveerida suur osa hoonefondist Strateegia toob välja, et aastaks tuleb renoveerida umbes 54 miljonit ruutmeetrit olemasolevat hoonefondi. See hõlmab endas üksikelamut, 14 korterelamut ja 27 mitteeluhoonet, mis peaksid saavutama vähemalt energiamärgise klassi C. See eeldab keskmiselt viiekordset iga-aastast rekonstrueerimistööde mahu kasvu võrreldes praeguse tasemega. Taavi Aas lisas, et praegu on hoonete renoveerimisel mitmeid kitsaskohti.

Manchester University strateegia

Toetusmeetmete kõrval pakub strateegia välja elamuinvesteeringute mahu oluliseks suurendamiseks täiendavate teenuste loomise SA KredExi juurde selliselt, et saaks kaasata rahastajatena erapartnereid. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuht Ivan Sergejev rõhutas, et strateegia elluviimine annab võimaluse muuta meid ümbritsev ruum tõhusamaks ja tagab hoonete jätkusuutlikkuse.

Rekonstrueerimise pikaajaline strateegia valmis Tallinna Tehnikaülikoolis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel.

Passiivse sissetuleku binaarsed variandid