Koige olulisemad kaubandusnaitajad

Kiire areng. Alates suvest peaks Eesti kaubandusnäitajad aga paranema hakkama, sest partnerite nõudlus on kasvamas või vähemalt stabiliseerunud. Ometi on meie kaubandusnäitajad võrreldes lähiriikidega nagu Soome või Rootsi mitu korda madalamad. Peamiselt toetab tööstust siiski kodumaine nõudlus, kuna riigi eksport on languses juba alates eelmise aasta juulist.

Eksport jõudis Koige olulisemad kaubandusnaitajad Foto: SEB Sellel nädalal avaldas Statistikaamet rõõmustava teate, mille kohaselt Eesti eksport veebruaris suurenes.

  • Сказал он в конце концов.
  • Bitcoin SV rahakott
  • Даже прожив не одну жизнь, люди так и не могли привыкнуть, что на обычные вопросы машины отвечали мгновенно.
  • Kanter | britta
  • Eksport jõudis plussi | SEB

Enam kui pool aastat kestnud langus sai sellega küll lõpu, kuid järgnevatel kuudel kasv nii kõrgele tõenäoliselt ei ulatu. Suur ekspordikasv jääb hetkel veel ajutiseks Nädala alguses avaldatud andmed väliskaubanduse kohta kinnitasid, et Eesti eksport veebruaris kasvas.

Tegemist oli esimese kuuga, alates eelmise aasta juunist, kui eksport aastases võrdluses suurenes.

Hiina turule saab kergemini

Paremale kuule oli juba varasemalt viidanud veebruarikuine tööstustoodangu kasv. Positiivseid emotsioone jahutab teadmine, et suure kasvu peamine põhjus on eelmise aasta madal võrdlusbaas. Valdav osa kasvust tuli re-eksporditavate kaupade müügi suurenemisest.

Ometi on meie kaubandusnäitajad võrreldes lähiriikidega nagu Soome või Rootsi mitu korda madalamad. Välisriikide suhet Hiinaga iseloomustab eelkõige negatiivne väliskaubanduse bilanss. Hiina toodab ning ekspordib rohkem kui impordib.

Et Kõige enam kasvatas Eesti eksporti veebruaris pea täielikult kodumaistel tootjatel põhinev mööblitööstus. Mööbli, madratsite jms väljavedu kasvas võrreldes Mööblitööstuse head tulemused omavad üllatuslikult ka nähtavaid regionaalseid efekte. Mitmed selles valdkonnas tegutsevad ettevõtted on koondunud Viljandimaale ja tööstusharu edukus on kohalikul tööturul tekitanud oskustööjõu põua. Ka võib pidada tõenäoliseks, et tööstusharu edulugu andis Kuigi kasvu näitas ka Eestis toodetavate haagiste müük, tuli valdav osa suurenemisest sõiduautode ekspordist.

Et neid teatavasti Eestis ei valmistata, tähendab suur ekspordinumber, et osad siia toodud sõidukitest liiguvad kohe Koige olulisemad kaubandusnaitajad mõnda järgmisesse riiki. Veebruaris re-eksporditi Eestist autosid peamiselt Lätti ja Leetu, kuid ka Prantsusmaale ja Saksamaale.

Autotootjate hinnastamispoliitikas võib riigiti esineda suuri erinevuseid, mistõttu võib osa re-eksporditavatest sõidukitest liikuda tagasi ka oma päritolumaale. Varasemalt on elektriseadmete ekspordi vähenemist põhjustanud valdkonda domineeriva suurtootja tootmismahu langus, kuid viimastel kuudel on elektroonikatööstuse uute tellimuste arv taas kasvule pöördunud.

Eksport jõudis plussi Foto: SEB Sellel nädalal avaldas Statistikaamet rõõmustava teate, mille kohaselt Eesti eksport veebruaris suurenes. Enam kui pool aastat kestnud langus sai sellega küll lõpu, kuid järgnevatel kuudel kasv nii kõrgele tõenäoliselt ei ulatu. Suur ekspordikasv jääb hetkel veel ajutiseks Nädala alguses avaldatud andmed väliskaubanduse kohta kinnitasid, et Eesti eksport veebruaris kasvas. Tegemist oli esimese kuuga, alates eelmise aasta juunist, kui eksport aastases võrdluses suurenes. Paremale kuule oli juba varasemalt viidanud veebruarikuine tööstustoodangu kasv.

Positiivse poole pealt omas ekspordikasvule märkimisväärset mõju veel kodumaise puidutööstuse ekspordimahu kasv. Joonis 1.

Kaubad, mille ekspordimaht veebruaris enim suurenes, müügimahu kasv mln eurot. Mäletatavasti oli Alates suvest peaks Eesti kaubandusnäitajad aga paranema hakkama, sest partnerite nõudlus on kasvamas või vähemalt stabiliseerunud.

Kuidas läheb Eesti tähtsaimal kaubanduspartneril Soomel? Kuigi ekspordi kogumahu poolest on Eesti kõige olulisemaks kaubanduspartneriks Rootsi, siis kaubagruppide hajutatust ja sihtturuga seotud ettevõtete arvu silmas pidades, on majanduse jaoks tervikuna olulisem põhjanaabri Soome käekäik.

Omadelt omadele. Tallegg (short)

Kuigi eelmisel aastal väljus Soome majandus langusest, prognoosib analüütikute konsensus riigi majandusele väga aeglast taastumist. Sesoonselt kohandatud töötuse määr on küll alanemas, kuid kahanemine toimub teosammul. Soome tarbijate kindlustunne Maakleri valikute turg endiselt allpool ajaloolist taset, ent soomlaste vaated majanduse olukorrale on mõnevõrra paranenud ja märtsis jõudis tarbijakindlus pikaajalise keskmisele juba lähedale.

Teavitus küpsiste kohta

Võrreldes varasemate aegadega on soomlaste hirm töötuks jäämise ees siiski vähenenud. Tarbijate kasvanud optimism paistab välja jaekaubanduse müügimahu kasvus, mida troonib märkimisväärselt suurenenud automüük. Paremini tundub minevat ka Soome tööstusel. Peamiselt toetab tööstust siiski kodumaine nõudlus, kuna riigi eksport on languses juba alates eelmise aasta juulist. Hoolimata kasvust, püsib raske maandumise läbi elanud Soome tööstuse toodangumaht lausa 15 aasta taguse ajaga võrreldaval tasemel.

Võrreldes tippaegadega