Kuidas hinnata aktsiate valikute vaartust

Näiteks, kui ettevõte teatab oodatav uudis, seal ei ole enam mingit põhjust eeldada, et varude läbib olulise hinnamuutuse enne võimalus aegub. Et investorid saaksid aktsiaturu kohta ülevaatliku pildi, koostavad börsid reeglina aktsiaturu indeksi. Firma omandamine teise ettevõtte poolt on käik, kus ettevõte ostab ära teise ettevõtte. Ühinemise käigus on võimalik saavutada konkurentsieelis, tõsta turuosa, ettevõtte kasvu kiirendada ja kulusid kokku hoida tänu mastaabiefektile. Börsi valik orderil saab võimalikuks vaid siis, kui orderi sisestamisel ilmub veateade, mille kohaselt sisestatud sümbol leiti mitmelt börsilt.

See on keerulisem aru saada, kuidas raha teha või kaotanud, kui investor omab derivaat, nagu näiteks toote valik. Tuletatud on instrument, mille väärtus sõltub esmajoones väärtus konkreetse vara näiteks aktsia või futuurilepingu.

Artikkel: Kuidas hinnata ettevõtet? Väärtuse hindamine võib vajalik olla näiteks ostu-müügi või ühinemise tehingutes, kapitali kaasamisel või kohtuvaidlustes.

Artikkel: Kuidas hinnata ettevõtet?

Põhjuseid ettevõtte hindamiseks on mitmeid ning teinekord soovitakse teada saada ettevõtte väärtus omaniku enda huvist. Ettevõtte väärtusele hinnangu andmisel on abiks rahvusvahelised varahindamise standardid The International Valuation Standards, IVSmille poolt kehtestatud nõudeid peaks väärtusele hinnangu andmisel järgima, et töö tulem oleks kooskõlas standarditega.

Aktsiaoptsioonitehingud Aktsiate arv UBS algoritmilised kaubandusstrateegiad

Standarditega on sätestatud muuhulgas töö teostamise tingimused, väärtuse leidmise alused ja meetodid ning tulemuste esitamisviis. Tulumeetod ehk tulevaste perioodide vabade rahavoogude diskonteerimisel põhinev hindamismeetod, mis kätkeb endas hindamishetkele eelnenud andmete vabade rahavoogude ekstrapoleerimist tulevikku ning prognoositud vabade rahavoogude diskonteerimist tänapäeva.

Kõnealuse Kuidas hinnata aktsiate valikute vaartust rakendamine eeldab tulevikus tekkivate vabade rahavoogude potentsiaalset olemasolu. Kulumeetodi alaliik ehk netovara õiglase väärtuse meetod, kus hinnatakse ettevõtte varasid ja kohustisi nende õiglases väärtuses, eesmärgiga määrata hinnatava äriühingu netovara hindamiskuupäeva seisuga.

Binaarne valik Pettus ATAA FACT Binaarvoimaluste vahendajad

Joonis 1. Varade hindamise meetodid Meetodi valiku tegemisel peaks kõigepealt läbi mõtlema, kas hinnatav vara või hinnatava varaga ligilähedaselt sarnane vara on turul kaubeldav, mis omakorda võimaldaks võrrelda hinnatavat vara teiste turul tehtud tehingutega. Kui tegemist ei ole turul kaubeldavate varadega, siis tasuks uurida, kas need on raha genereerivad varad.

Kaubandusorganisatsioonide valik Kolm musta varedust kuunlajalgmustrit

Raha genereerivad varad võimaldavad teostada diskonteeritud rahavoogude analüüsi tänu otseselt mõõdetavatele varaga seotud rahavoogudele. Olukorras, kus vara ei suuda genereerida ka stabiilseid eeldatavaid rahavoogusid, peaks hindamisel kasutama kulumeetodit.

On voimalusi, millisetele paevasetele kauplemiseeskirjadele kehtivad Crypt automatiseeritud kaubanduse robot

Kuigi hinnangu andmisel ettevõtte väärtusele võib tugineda vaid ühele hindamismeetodile ning seda ainult olukorras, kus hinnangu andjal on kindlustunne tulemi täpsuses ning ainumeetodi usaldusväärsuses, siis tavapärane praktika on valida väärtuse hinnangu andmisel põhimeetod ning seejärel tugimeetod, mis võimaldab kontrollida põhimeetodi tulemuse õigsust.

Mõlemad meetodid peaksid olulises osas andma sarnase tulemuse, sest ettevõtte väärtuse hinnang ei saa oluliselt erineda vaid tulenevalt kasutatud meetodist.

Taitke valiku strateegiad Voimalus telegrammi

Sealhulgas peab mõistma, et hinnang on siiski väljendatud mingi eeldatava väärtuse vahemikuna. Antud artikkel käsitleb kolme põhilist hindamismeetodi üldistatud kujul, mille tegelikkuses rakendamisel peab arvesse võtma mitmeid eripärasid vastavalt hinnatavale objektile ning meetodile.

Sellest tulenevalt tasuks hindamisprojekti käigus kaasata ka professionaalne nõustaja, kes aitab hoida kokku ajalist ressurssi ning jõuda hinnatava vara eeldatava väärtuseni. Juhul, kui Teil tekkis teema kohta täiendavaid küsimusi, pöörduge palun BDO spetsialistide poole.

RSI kauplemise strateegia YouTubeis Algajate valikute selgitus