Mida tahendab saastekvootide kauplemise susteem.

Näiteks on kasvuhoonegaasidega kauplemisel kohustuslik valida selleks ette määratud tööstussektorid ja keskenduda esialgu vaid põhilisele gaasile — CO2-le. Maa keskmise temperatuuri tõus võib kaasa tuua keskmise meretaseme tõusu, millega süveneb rannikuerosiooni oht.

Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem lennunduses Arvestades lennundustööstuse ulatust ja ülemaailmset haaret ning selle mõju keskkonnale, võtab EL meetmeid, et vähendada Euroopas lennundusest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguseid, ning teeb Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ICAO kaudu ühtlasi koostööd rahvusvahelise üldsusega ülemaailmse mõjuga meetmete kehtestamiseks.

Mida tahendab saastekvootide kauplemise susteem

Seoses sellega on ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud kõik mis tahes ELi riiki, Norrasse, Islandile või Liechtensteini saabuvad, sealt väljuvad ja riigisisesed lennud. Direktiivi kohaldatakse nii ELi kui ka kolmandate riikide lennuettevõtjatele, kes saavad kaubeldavaid saastekvoote, mis katavad nende aasta jooksul tehtud lendudest tingitud CO2 heitkoguste teatava taseme.

5.2 Kliimakonverents, saastekvoodid ja süsinikukaubandus

See tähendab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga on hõlmatud üksnes ELi riikidesse, Norrasse, Islandile või Liechtensteini saabuvad, sealt väljuvad ja riigisisesed lennud, kuni selguvad ICAO üleilmse turupõhise meetme üle peetavate läbirääkimiste tulemused. Kõnealuse meetme osas tuleb kokkuleppele jõuda Prognooside kohaselt on seoses lennundusega atmosfääri paisatavate kasvuhoonegaaside hulk ELi heitkogustega kauplemise süsteem on esimene - ja siiani ülekaalukalt kõige suurem - rahvusvaheline kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, mis hõlmab üle 11 elektrijaama ja tootmiskäitise ELi 28 riigis, Islandil, Norras ja Liechtensteinis, ning samuti lennundusega seotud heitkoguseid.

Mida tahendab saastekvootide kauplemise susteem

ELi heitkogustega kauplemise süsteem rajaneb piiramise ja kauplemise põhimõttel. Ülemmäära vähendatakse aja jooksul, et tagada heitkoguste summaarne vähenemine.

Süsteem võimaldab kaubelda saastekvootidega, nii et käitiste ja õhusõiduki käitajate koguheide jääb lubatud piiridesse ning heitkoguste vähendamiseks saab rakendada kõige soodsamaid meetmeid.

Mida tahendab saastekvootide kauplemise susteem