Naitate naitused, Näitus PROOVIKIVI — Elva Raamatukogud

Juhan Kuusist loe rohkem www. Las nood Jaan Tisleri sõnad, mis tänu rahvaluulekogujatele meieni on jõudnud, jäävad saatma teidki, kui te ükskõik mis põhjusel metsatee ette võtate. Aasta lõpuni saab vaadata näitusi, mis on planeeritud muuseumi endise direktori aegu. Kui teatris on ühe enim eksperimente lubava ruumina black box, siis valge kasti põhimõttel töötav näituseruum võimaldab tegelikult samuti lõpmatuid transformatsioonivõtteid. Väljapanekule Kehtna Raamatukogusse tõi ta neist valiku. Parimal juhul ostab õlleklaasi ka originaalsest kohast.

Tallinnas on infot kunstnike ja kunstielu kohta kogunud Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja teinud seda järjepidevalt Tartu ja muu Eesti on sellest arhiveerimisest välja jäänud. Kunstielu kohta arhiivimaterjali kogumine on üks meie muuseumi ülesandeid — peame ju mõtlema ka näiteks 30 aasta pärast tegutsevale kunstiteadlasele, kes hakkab näiteks Praegu on võimalik tulla muuseumisse ja näha fotosid, kuidas nägid välja pallaslaste stuudiod, praegu tegutsevate kunstnike kohta sellist infot ei leia … «Tartu 88» on liigendatud temaatiliste plokkidena, kaks näitust arhiiviprojektist tulevad juba järgmisel aastal.

Dokfotos on elu

Mismoodi näitate muuseumi rikkalikke kogusid? Loomulikult mõtleme sellele, kuidas vahendada oma kogusid kaasaegsel ja köitval moel, kuidas tekitada dialooge meie kollektsiooni kunstipärandi ja kaasaegse kultuuriproduktsiooni vahel, kuidas seostada pärandit praegu toimuvaga, kultuurilooga, poliitiliste sündmustega. Päris püsiekspositsiooniks ei tahaks seda nimetada, aga niisuguse väljapaneku nimel tuleb töötada kogudega mingisugusel eksperimentaalsel tänapäevasel moel.

Missioon Dokfoto Keskus toetab dokumentaalfotograafia väärtustamist ja valdkonna arengut Eestis ja Eesti dokumentaalfoto tutvustamist maailmas. Meie missiooniks on kokku tuua fotograafid ja huvilised, kes dokumentaalfoto vahendusel jutustavad ja kogevad lugusid, mis inspireerivad, rikastavad, kaasavad ning muudavad elusid. Strateegilised eesmärgid Dokfoto Keskus fokusseerib teemadele, millel on oluline mõju inimkonnale ja mis edendab dokumentaalfoto maastikku. Hea dokumentaalfoto võib avada silmi ühiskonnas toimuva suhtes, võimaldada sügavamat mõistmist, suurendada empaatiat, julgustada koostööd ja luua ühendusi erinevuste vahel ning innustada väljakutsetele lahendusi otsima. Meie DNA Dokfoto Keskus väärtustab dokumentaalset fotot, kus on taskaalus nii lood inimkonnale olulistest teemadest kui ka fotograafide individualistlikud loomingulised väljendused.

Mida üllatavat on tulemas isikunäituste reas? Plaanime ühte suurt isiknäitust, mida ma isiklikult lausa ei jõua ära oodata. Uskuge või mitte, aga suuremat muuseumiväljapanekut ei ole kunagi olnud Malle Leisilt. Ja seda me tahame teha. Seifinäituste positiivne omadus ongi eelkõige avatus — ollakse avatud nii noortele iseteadlikele radikaalidele, arglikele alustajatele, traditsioone kandvatele juubilaridele, külalistele väljastpoolt Eesti piire, tugeva kontseptsiooni esitajatele kui ka assortiikarbi pakkujale.

Uus direktor vaatab ajaloo üle

Nende näitustega on antud A-galerii kommertspoolele seda ei peaks praegust loomemajandust väljapakkuvat trendi arvestades küll kuidagi häbenema edasiviiv kunstiline mõõde, ostupublikule väike kunstihariduslik ekskurss, kunstnikele tavalisest suurem auditoorium ning, mis samuti oluline, võimalus liigendada igapäevategevust pidulikumate etteastetega.

Näitusel saab ka seeriaehe, kunstniku viljeldav tehnika või kasutatav materjal sõltuvalt kontekstist teistsuguse positsiooni, olulisema tähenduse. Koos aastatega on muutunud näituste pilt nii sisus kui ka vormis, ent teatava üldistuse saab siiski teha. Dokfoto Keskuse eraldi fookuses on tegevused Eesti dokumentaalfotograafide ja noortega, kuna valdkonna edendamist ja väärtustamist nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasemel toetab professionaalide Naitate naitused koostöö ning noorte kaasamine ja harimine.

Ajutised näitused 2019

Juhan Kuus Juhan Kuus on rahvusvaheliselt üks tunnustatumaid Eesti päritolu Lõuna-Aafrikas elanud ja töötanud dokumentaalfotograafe, kelle paljud tööd ja fotoesseed on inimesi puudutanud ning tegutsema ärgitanud. Juhan Kuus uskus, et dokumentaalfotograafial on oluline roll täita. Järsku sai õlleklaase sedavõrd, et ei mahtunud enam elamisse ära.

1000 EURO KAART!? ~ Pokémon Pack Opening #11

Millal täpselt seda enam ei mäletagi, teab vaid, et Eesti õlleanumaidki läheneb kogus nüüd le. Väljapanekule Kehtna Raamatukogusse tõi ta neist valiku.

  • Seif alates aastast - A-Galerii
  • Kehtna Raamatukogu ütleb TERE!: MEIE NÄITUSED
  • Wiki Valikud strateegiad
  • Näitan Guyanas novembris jaanuarini | MANON Vichy

Samuti käsitööõlle omasid, sest tunduvad erilisemad. Mahtra Talurahvamuuseum on koostanud oma metsanäituse, mis tutvustab eesti metsa lugu minevikus ja tänapäeval ning seda ikka inimese, olgu siis metsniku, loodusgiidi, puukäsitöölise või looduskaitsja pilgu läbi.

Aga veelgi olulisem on see, et peale kõigi raamatute ja tekstide läbilugemist tõmbate endale ja lastele matkasaapad jalga ning lähete ise metsa jalutama, olgu siis hilissügises või varakevades, igal muulgi ajal.

Uus direktor vaatab ajaloo üle