Tsink toorainete kauplemise strateegia.

Ajavahemikul — kasvas nõudlus toorainete järele märkimisväärselt, mille põhjustas tugev üleilmne majanduskasv eeskätt tõusva majandusega riikides. Nõudluse suurenemist tugevdab veelgi Hiina, India ja Brasiilia edasine kiire industrialiseerimine ja linnastumine. Samuti on finantseerimisasutuste roll ja tuletisinstrumentide tähtsus turgude lõikes väga erinev. Veeldatud maagaasi leviku tulemusena kaubeldakse gaasiga üha enam üleilmsel ja likviidsel turul, mis on samuti muutumas kaubaturuks. FAO, OECD, komisjoni ja muude organisatsioonide mitmetes analüüsides on keskendutud pakkumise ja nõudluse arengule, mida on võimendanud lühiajalised majanduslikud ja poliitilised tegurid sealhulgas ekspordipiirangud , mis selgitavad osaliselt hindade äärmuslikku volatiilsust.

Lịch các sự kiện kinh tế Nắm bắt được các sự kiện kinh tế vĩ mô hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cùng với hệ thống lịch các sự kiện kinh tế đơn giản dễ sử dụng của Tsink toorainete kauplemise strateegia tôi Cảm tính của thị trường Theo dõi các khách hàng khắp nơi trên thế giới của DCV Invest thực hiện giao dịch tại từng thị trường riêng biệt như thế nào. Nạp rút tiền nhanh và dễ dàng Nạp tiền nhanh chóng và dễ dàng từ tài khoản ngân hàng nội địa hoặc qua ví điện tử như VNPay.

Mở tài khoản demo miễn phí trong vài giây Đào tạo toàn diện Kho video cung cấp những kiến thức giao dịch tài chính cần thiết bao gồm các bài học về quản trị rủi ro, phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch.

Học viện đào tạo giao dịch của chúng tôi cung cấp các khóa học cho các nhà đầu tư ở mọi trình độ khác nhau từ trình độ cơ bản cho đến nâng cao. Đội ngũ hỗ trợ Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ giàu kinh nghiệm ngay trên ứng dụng. Giao dịch Hàng hóa sử dụng đòn bẩy hiện hữu các rủi ro đáng kể. Giao dịch Hàng hóa có thể không phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy hãy đảm bảo bạn hiểu và nhận thức đầy đủ tất cả các rủi ro.

Järgmiste äritehingutega: teenused, investeerimisfondide teenused, tähtpäevade lepingud, futuurid, Mitmeaastase finantsturu kogemusega on DCV Invest aidanud üksikisikutel ja ettevõtetel investoritel pääseda sadadele maailmaturgudele. DCV Invest on fintech-ettevõte, millel on prestiiži põhiväärtused, kaasaegne tehnoloogia ja kiire tugiteenus.

Kogege DCV Investi uusimaid funktsioone ". Näete koheselt oma pip väärtusi, marginaali ja investeerimisriski. Hinnahoiatus Ärge kunagi kasutage võimalust reaalajas hinnateavetega kauplemiseks.

Süsteem saadab teile teate kohe, kui turuhind jõuab teie määratud hinnani. Turuteave ja analüüs Jäädvustage olulist turuteavet ja vaadake meie maineka auhinnatud uurimisrühma professionaalset analüüsi.

Viimased suundumused näitavad, et nõudlust tooraine järele mõjutab taas tõusva majandusega riikide edasine areng ja peamiste tehnoloogiate kiire levik. Nendel turgudel on suurenevaks probleemiks teatavate riikide kehtestatud meetmed, et tagada oma kodumaise tööstuse jaoks toorainele priviligeeritud juurdepääs, kasutades sealhulgas ka ekspordipiiranguid.

Need meetmed põhjustavad moonutusi üleilmsetel turgudel ja ebakindlust kaubavoogude regulaarsuses. Samuti võivad sellised meetmed mõjutada nii arenenud riike kui ka arenguriike, sest ükski majandus ei ole kõigi toorainete osas iseseisev. Vähim arenenud riigid võivad eriti sõltuda kaupade impordist ning seega võib mitmepoolsete eeskirjade puudumine või puudulikkus mõningates valdkondades nagu eksporditollimaksud neile negatiivset mõju avaldada.

Lisaks reageerivad ettevõtjad hinnakõikumistele erinevalt, näiteks varusid kogudes, pidades läbirääkimisi pikaajaliste lepingute sõlmimiseks või maandades hinnariski futuurlepingutega. Mõned osutatud reaktsioonidest võivad pakkumise nappust võimendada. Kaupade ja nendega seotud finantsturgude suurenev vastastikune sõltuvus Kaupade tuletisinstrumendid võimaldavad tootjatel ja kasutajatel maandada füüsilise tootmise ja hinna ebakindlusega seonduvaid riske.

  • EUR-Lex - PC - ET
  • Kuidas lugeda Jaapani kuunlade

Üha enam käsitletakse neid puhtalt finantsinvesteeringutena. Sellega seoses on finantsinvesteeringud kaupade tuletisinstrumentide turgudele viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud vt joonis 1.

Kaubaturud ja finantsturud on seega üha enam omavahel läbipõimunud, jagades aina suurenevat arvu osalejaid riskijuhtimise vahendite ja investeerimisvõimaluste otsinguil. Hetketurgude likviidsust, tõhusust ja neile juurdepääsu tugevdavad hästi toimivad tuletisinstrumenditurud ja vastupidi. Piisav ja usaldusväärne teave põhiliste turunäitajate nagu tootmis- ja tarbimismahtude, võrkude ja torujuhtmete läbilaskevõime, samuti asjaomase kauba kauplemismahtude kohta on tähtis läbipaistvate ja nõuetekohaste hindade kujunemiseks nii hetke- kui ka tuletisinstrumenditurgudel.

Tuletisinstrumenditurge ei kasuta vaid kaubandusettevõtted riskijuhtimise eesmärgil, vaid ka finantseerimisasutused oma riskide hajutamise strateegiate osana. Lisaks kasutatakse kaubafutuuride reguleeritud kauplemiskohtades noteeritud tuletisinstrumendid hindasid sageli võrdlusalusena, mis mõjutavad näiteks energia ja toiduainete jaemüügi hindasid ELi tarbijate jaoks.

Graafik 1.

Mun Ga young speaking German (True Beauty Actor) Teaching Moonbin (Astro) German

Tehingud kaupade tuletisinstrumentide turgudel futuuride ja optsioonide avatud intress kokku [pic] Allikas: USA kaubafutuuridega kauplemise komisjon Reuters Ecowini vahendusel Tuletislepingule on iseloomulik, et selle väärtus sõltub asjaomase alusvara turuväärtusest.

Eelkõige peab see paika siis, kui asjaomase alusvaraga kaubeldakse füüsilisel turul. Kaupade tuletisinstrumentide ja nende aluseks Tsink toorainete kauplemise strateegia füüsiliste kaupade hinnad on seetõttu omavahel seotud. Kaupade tuletisinstrumentide turge ei saa seepärast vaadelda isolatsioonis kaubaturgudest ja vastupidi. Finants- ja füüsiliste turgude vastastoime põhjusliku seose suuna väljaselgitamine on keeruline küsimus. Asjaomase korrelatsiooni väljaselgitamise teeb keeruliseks see, et kõikidel füüsilistel turgudel ei ole samad omadused.

Mõju avaldab rida tegureid, millest osa on iseloomulikud üksns teatavatele turgudele ning selle tulemusena on erinevates sektorites erinev turudünaamika.

Praegu teeb kaubaturgude hinnakujunemise protsessi ja tuletisinstrumentide turgude suureneva tähtsuse vaheliste seoste täpse olemuse ja ulatuse hindamise veelgi keerulisemaks see, et kõnealused turud ei ole piisavalt läbipaistvad. On selge, et tuletisinstrumentide turgude positsioonide ja hetkehindade vahel on tugev korrelatsioon, kuid tuletisinstrumentide turgudel toimuvate liikumiste ja asjaomaste füüsiliste turgude volatiilsuse vastastoimet ja mõju üksteisele on veel raske täielikult hinnata.

Asjaomaste seoste väljaselgitamine on keeruline ka seetõttu, et kõikidel füüsilistel turgudel ei ole samad omadused ja erinevates sektorites on erinev turudünaamika. Kõnealuste liikumiste paremaks mõistmiseks on seetõttu vaja veel tööd teha[13]. Praegu on juba siiski selge, et nii asjaomaste füüsiliste turgude kui ka tuletisinstrumentide turgude läbipaistvust tuleb parandada ja aruandekohustust suurendada.

Tsink toorainete kauplemise strateegia

Suurem läbipaistvus ja lihtsalt kättesaadav teave füüsiliste turgude kohta annab investoritele võimaluse teha teadlikke otsuseid, rääkida kaasa asjakohase hinna kujunemise protsessis ning lihtsustab kuritarvituste kindlakstegemist ja vältimist. Hiljutine hindade volatiilsus on näidanud, et füüsilistel turgudel osalejatele tuleb säilitada võimalused hinnariskide maandamiseks, kuid samal ajal tuleb tagada turuarengute pidev ja tõhus jälgimine. Eriti tähtis on see toiduaineid importivate arenguriikide jaoks.

Sellega seoses võib kaaluda ka täiendavate sihtotstarbeliste regulatiivsete meetmete võtmist, nagu vajaduse korral positsiooni piirmäärade kehtestamist. ELi poliitiline reaktsioon kaubaturgudel toimuvatele arengutele ELi tasandil on tehtud algatus suurendada energiaturgudel kauplemise järelevalvet, terviklikkust ja läbipaistvust[14].

52011PC0025

Lisaks on tehtud mitu algatust toiduainete tarneahela toimimise ja põllumajanduskaupade turgude läbipaistvuse parandamiseks. Finantsturgude reguleeriva raamistiku käimasolevate reformide osana on komisjon kindlaks määranud ka meetmed kaupade tuletisinstrumentide turgude terviklikkuse ja läbipaistvuse suurendamiseks.

Füüsilised turud 3. Energia nafta, elekter, gaas Energiaturgude nõuetekohase toimimise tagamiseks on komisjon teinud ettepaneku luua selged eeskirjad, millega keelatakse turu kuritarvitamine elektrienergia ja maagaasi hulgimüügiturgudel. Ettepanekut toetab kogu ELi hõlmav turujärelevalve raamistik ja energiasektorit reguleerivate asutuste uued täidesaatvad volitused[15]. See lähenemisviis aitab tagada, et Euroopa ettevõtjad ja kodanikud saavad kasu siseturu eelistest, ja pakub hea mudeli toimetulekuks kauba- ja nendega seotud finantsturgude üha suureneva vastastikuse sõltuvusega.

Kavandatav määrus energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta[16] annab Euroopa ja liikmesriikide ametiasutustele vahendid, mille abil saab välja selgitada turu kuritarvitamise juhud elektri ja maagaasi hulgiturgudel. Komisjon on võtnud ülesandeks tagada, et gaasi- ja elektriturgude põhiandmete läbipaistvusnõuded oleksid tõhusad ja vastaksid turuvajadustele.

Põllumajandus ja toiduga kindlustatus Arvestades, et hinna volatiilsuseks on mitmeid põhjuseid, ei ole tuvastatud probleemidele ühtset ja Binaarne valik parim robot lahendust. Veelgi enam kehtib see põllumajandustootmise kohta, arvestades selle eripära seos toiduga kindlustatuse ja keskkonnaga, mis omakorda hõlmab põllumajandustootmise sõltuvust tsüklilisusest, ilmast ja aastaaegadest, sanitaarsetest tingimustest ja kahjuritestmis muudab poliitikavalikute võimaliku mõju veelgi keerulisemaks.

Siin on üheks peamiseks valdkonnaks turuteabe parandamine. See on väga erinev selliseid kaupu nagu metallid, maavarad ja energia käsitleva teabega seotud olukorrast, sest kõnealune turuteave on konfidentsiaalne ja peamiselt kättesaadav vaid tööstusharu enda käest. Teabe kvaliteeti ja õigeaegsust riiklike ja piirkondlike toiduainete varude ja toiduainete tootmise ja tarbimise prognooside kohta tuleks suurendada.

G20 on teinud ettepaneku, et Maailmapank teeks koostööd teiste asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, et töötada välja meetmed, millega parandada teavet riiklike ja piirkondlike toiduainete varude ja toiduainete tootmise prognooside kohta. Seda tööd toetab komisjon täielikult. Arvestades ühise põllumajanduspoliitika suurenevat turule orienteeritust, on kaubaturgusid käsitlev teave ja läbipaistvus muutumas põllumajanduslike toiduainete tarneahela nõuetekohase toimimise tagamiseks järjest tähtsamaks: Tsink toorainete kauplemise strateegia Liikmesriigid edastavad komisjonile korrapäraselt mitmesuguseid andmeid, mis avaldatakse Internetis[17] ja mida arutatakse sidusrühmade nõuandekomiteedega.

Praegu peetakse arutelusid osutatud vahendi tõhustamise üle. Komisjon on loonud toiduainete tarneahela toimimise parandamist käsitleva kõrgetasemelise foorumi[20]. Kuigi foorum hinna volatiilsust kui sellist ei käsitle, tegeleb ta hinnaliikumiste ülekandumise mehhanismidega kogu tarneahela vältel, uurides ettevõtjatevahelisi suhteid, toiduainetetööstuse konkurentsivõimet, põllumajanduslike toiduainete logistikat ja toiduainete hindade jälgimise vahendit.

Toiduainete äkilised hinnatõusud on näidanud, et paljude arenguriikide investeeringud põllumajandusse on viimastel aastakümnetel olnud liiga väikesed[21]. ELi arengupoliitikas on võetud seisukoht, selline suundumus tuleb peatada. Nagu märgitud ELi arengupoliitikat käsitlevas rohelises raamatus,[22] võib sellel olla hinna volatiilsuse mõju vähendamisel kõige enam haavatavamate hulgas tähtis roll.

Komisjon on vastu võtnud toiduga kindlustatust käsitleva poliitilise raamistiku,[23] mille kohaselt Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid kaasa aitama toiduainete turu paremale toimimisele üleilmsel, piirkondlikul ja riiklikul tasandil, sealhulgas turu parema läbipaistvuse kaudu. See hõlmaks toetust arenguriikidele põllumajandusettevõtjate organisatsioonide tugevdamiseks, hinnaläbipaistvuse parandamiseks, põllumajandusliku tootlikkuse tõstmiseks jätkusuutlikul alusel ning õiguslike raamistike väljatöötamiseks ja kohaldamiseks.

Põllumajandustootmise arendamine suurendab vastupanu- ja kohandumisvõimet toidukriiside korral.

Tsink toorainete kauplemise strateegia

Lõpetuseks tuleb arvestada ka seda, et teatavate riikide valitsuste ühepoolsed meetmed on samuti asjaolud, mis võivad mõjutada füüsilisi turge ja põhjustada hindade volatiilsust. Seepärast tuleb selles valdkonnas tõhustada juhtimist ja rahvusvahelist dialoogi.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính, DCV Invest đã giúp các nhà đầu tư Cá nhân, Doanh nghiệp tiếp cận với hàng trăm thị trường toàn cầu.

Finantsturgude reguleerimine Valitseb valdav üksmeel, et tuleb suurendada kaupade tuletisinstrumentide turgude terviklikkust ja läbipaistvust. Selleks on komisjon kooskõlas G20 põhimõtete ja järeldustega käivitanud mitu algatust: - Komisjon on vastu võtnud ettepaneku börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplemist käsitleva määruse kohta,[24] mille eesmärk on vähendada süsteemset riski ja parandada läbipaistvust reguleerivate asutuste jaoks kõigi tuletisinstrumentide, sealhulgas kaupade tuletisinstrumentide valdkonnas.

Samuti uuritakse vajadust erinevate turuosaliste poolt korrapärasemalt esitatud ja üksikasjalikuma teabe järele nende kauplemistegevuse kohta kaupade tuletisinstrumentidega, kaupade tuletisinstrumentide positsioonide igakülgsema järelevalve järele reguleerijate poolt, sealhulgas vajaduse korral positsiooni piirmäärade kehtestamise järele.

Füüsiliste kaubaturgude ja kauba finantsturgude vastastoime Eespool kirjeldatud meetmed aitavad tagada, et suurenevad investeeringuvood on läbipaistvamad, paremini arvestatud ning vähendavad ohtu, et moonutatakse kaubaturgude toimimist.

Komisjon tunnistab siiski, et kaubaturgude ja kauba finantsturgude vastastoimet on vaja paremini tundma õppida. Sellest tulenevalt kavatseb komisjon: - analüüsida põhjalikumalt kaubaturgude ja kauba finantsturgude arengut, et õppida paremini tundma nende omavahelisi seoseid ning toetada samalaadseid jõupingutusi, mida juba tehakse üleilmsel tasandil G20, Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon, Rahvusvaheline Energiaagentuur, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, ÜRO kaubandus- ja arengukonverents, OECD, Rahvusvaheline Valuutafond jne ; - suurendada füüsilisi kaubaturge käsitleva teabe läbipaistvust ja kättesaadavust, sealhulgas asjaomaste reguleerijate ja institutsioonide kaudu, et tagada kõnealuste turgude nõuetekohane toimimine.

Tooraineid käsitlev Euroopa algatus Hindade volatiilsuse ning füüsiliste kaubaturgude ja kaupade finantsturgude vastastoimega seotud arengu kõrval on kesksel kohal ka toorainete füüsiliste tarnete küsimus.

Tooraineid käsitlev algatus tugineb kolmele sambale: tagada ühesugune juurdepääs kolmandate riikide ressurssidele; edendada Euroopa tooraineressursside jätkusuutlikku tarnimist ning soodustada ressursitõhusust ja ringlussevõttu. Üks strateegia elemente on vajadus nn toorainediplomaatia järele, mis on kindlal kohal ka kolmandates riikides kohaldatavates sellistes poliitilistes meetmetes nagu inimõiguste, hea valitsemistava, konfliktide lahendamise, massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja piirkondliku stabiilsuse edendamine.

Käesolevas punktis uuritakse seniseid tulemusi esmatähtsate toorainete kindlaksmääramise ning kaubanduse, arengu, teadustegevuse, ressursitõhususe ja ringlussevõtu valdkonnas.

Esmatähtsad toorained on need, mille puhul on eriti suur oht, et tarned vähenevad järgmisel kümnel aastal selliselt, et need ei suuda enam nõudlust rahuldada, ning mis on eriti olulised väärtusahela jaoks. Tarnete vähenemise oht on seotud tootmise koondumisega vähestesse riikidesse ja asjaoluga, et teatavad tarnijad on majanduspoliitiliselt ebastabiilsed.

Kõnealust ohtu suurendavad sageli piiratud asendatavus- ja ringlussevõtuvõimalused. Paljudel juhtudel on tarnete stabiilsus oluline kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks ja tehnoloogiauuenduste elluviimiseks.

Näiteks haruldased muldmetallid on vajalik tooraine tuuleturbiinides ja elektrisõidukites kasutatavate kõrgtundlike püsimagnetite, autode katalüüsmuundurite ning trükkplaatide, optiliste kiudude ja kõrgtemperatuuriliste ülijuhtide tootmiseks.

Kuna Samal ajal puudub praegu Sisekaubanduse investeerimisstrateegia tasuv ringlussevõtu- või asendamisprotsess.

Вряд ли кто еще из фантастов дерзал столь далеко заглянуть в будущее. Описания удивительных мест и увлекательных приключений перемежаются с отступлениями и рассуждениями на самые различные темы, представленными то как мысли героев книги, то излагаемыми как бы прямо от лица автора. Роман "Город и звезды" является, несомненно, образцом того направления, которое принято именовать социально-философской фантастикой. Но Артур Кларк, конечно, давно известен и очень популярен в нашей стране.

Esmatähtsate toorainete kindlaksmääramiseks tehtav töö tõi ilmsiks ka vajaduse põhjalikumate andmete ja paremate teadmiste järele ning vajaduse järele toorainete nimekirja korrapäraselt ajakohastada, et arvestada muudatusi turul, tehnoloogia arengut nt liitium, hafnium ja nikkel või uut teavet aine keskkonnamõju kohta. Samuti jõuti järeldusele, et poliitikameetmed ei tohiks piirduda ainult esmatähtsate toorainetega.

Tooraineid käsitleva ELi kaubandusstrateegia rakendamine Alates Välja on töötatud tooraineid käsitlev ELi kaubandusstrateegia ja avaldatud on esimene aastaaruanne[32].

Kolmes peamises valdkonnas võib täna Tsink toorainete kauplemise strateegia märkida järgmised tulemused: - EL tegi kõikidel asjakohastel kahe- ja mitmepoolsetel läbirääkimistel nt vabakaubanduslepingu üle Koreaga ning läbirääkimistel seoses Venemaa WTOga ühinemisega sätete üle, mis käsitlevad mitmete toorainete, sealhulgas puidu eksporditollimakse ettepaneku ekspordipiiranguid sealhulgas keelud, kvoodid, tollimaksud ja mitteautomaatsed ekspordiload käsitlevate kaubanduseeskirjade kohta; - strateegia rakendamiseks on komisjon jätkanud tõkete kaotamist eelkõige dialoogi teel, kuid kui edusamme ei ole täheldatud, on ta olnud valmis kasutama ka muid vahendeid, sealhulgas WTO vaidluste lahendamise menetlust; - teadlikkuse tõstmiseks on komisjon käsitlenud tooraineküsimust mitme kahepoolse dialoogi raames ja OECDs.

Projekte rahastati ka ELi—Aafrika Infrastruktuuri Fondist, EIPi laenudest kaevandamisprojektid ning teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi kaudu geoloogilised uuringud. Komisjon toetab stabiilset investeerimiskliimat ka Tsink toorainete kauplemise strateegia algatuste kaudu nagu mäetööstuse läbipaistvust käsitleva algatuse raames antav riigispetsiifiline tehniline abi tulude läbipaistvuse suurendamiseks ning hea valitsemistava edendamine maksundusküsimustes[33].

Teadustegevuse, innovatsiooni ja oskustega seotud uued võimalused EL on võtnud teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi osana meetmeid, et parandada oma alusteadmisi paljude tähtsate toorainete praeguste ja tulevaste maardlate kohta ning stimuleerida mäetööstust varustama töötlevat tööstust uute toodetega. ERA-NETi võrgustiku kaudu on rahastatud projekte, mis on seotud aruka kaevandamise kõrgetasemelise maa-aluse tehnoloogiaga, esmatähtsate toorainete nagu haruldased muldmetallid ja plaatinagrupi metallid asendamisega ning liikmesriikide meetmete koordineerimisega toorainete tööstusliku käsitlemise valdkonnas.

Toetatud on biorafineerimise kontseptsiooni arendamist, millega antakse panus uute suure lisaväärtusega toodete tootmisse, ning maavarade säästva kasutamise ja metsandussektori Euroopa tehnoloogiaplatvormid on tähtsal kohal toorainetega seotud uutes teadusuuringutes.

Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab teadustegevust, innovatsiooni ja ettevõtlust toetavaid meetmeid tooraineuuringute ja kaevandamise valdkonnas ning Erasmus Munduse maavarade ja keskkonna programmi — raames toetatakse toorainetega seotud uute oskuste omandamist.

Natura õigusaktide rakendamise suunised Komisjon on koostanud suunised Natura otsuste tegemise raamistiku VEEDIA CFT-kaubandus. Nende abil püütakse leida lahendus probleemile, mis tekib Natura aladel kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamise ja konkurentsivõimelise kaevandustegevuse arendamisega seoses, mis mõnikord osutuvad konkureerivateks eesmärkideks.

Suunistes toonitatakse muu hulgas, et automaatselt ei keelata muuks kui energia tootmiseks kasutatavate toorainete kaevandamist Natura aladel või nende lähedal[34]. Komisjon on koostanud ka suunised, kus tuuakse näiteid hea tava kohta puiduvarude kasutamisel, tagades samas metsa säästva majandamise[35]. Suurem ressursitõhusus ja paremad ringlussevõtu tingimused Loodusvarade säästliku kasutamise kontseptsioon on üha sagedamini osa ELi poliitilistest algatustest, mille eesmärk on edendada majanduskasvu ja konkurentsivõimet[36].

Liikmesriigid on rakendanud mitmesuguseid poliitilisi meetmeid ja praktilisi vahendeid, et parandada ressursitõhusust. Üks peamine poliitiline probleem on vajadus õigusliku selguse järele selle kindlaksmääramisel, millal võib ümbertöötatud jäätmed liigitada tooteks.

Sissejuhatus Viimastel aastatel on hinnad kaubaturgudel olnud väga volatiilsed ja käitunud enneolematult. Kõiki peamisi kaubaturge, sealhulgas energia, metallide ja maavarade, põllumajanduse ja toiduainete turge tabas Tugev hinnalangus algas Tarbijahindades on hinnamuutused kajastunud erineval määral, põhjustades kohati sotsiaalseid rahutusi ja puudust.

Komisjon töötab jäätmete raamdirektiivi alusel teatavate jäätmevoogude jaoks välja kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks, millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed, ning jätkub töö raudmetalle ja alumiiniumi, vaske, vanapaberit ja klaasi käsitlevate eeskirjade koostamiseks.

Alates Kaalutakse suuniste koostamist kasutatud ja mahakantud sõidukite saadetiste veo jaoks. Lisaks sellele on komisjon teinud ettepaneku rangemate eeskirjade kohta kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmesaadetiste liigitamiseks, et nõuda seadmete taaskasutamiseks niisuguste seadmete eksportijatelt iga eksporditud seadme töökorda tõendavat dokumenti.

Tooraineid käsitleva algatuse edasised suunad Tooraineid käsitleva algatuse rakendamisel on küll saavutatud märkimisväärset edu, kuid vajalikud on edasised täiustused. Oluline on kolmel sambal põhinev integreeritud lähenemisviis, sest iga sammas toetab eesmärki tagada toorainete õiglane ja jätkusuutlik tarnimine ELi.

Esmatähtsate toorainete järelevalve Toorainete tarnimise tagamine on esmajoones ettevõtete ülesanne ja avaliku sektori asutused peavad kindlustama õiged raamtingimused, et võimaldada ettevõtetel seda ülesannet täita. Komisjon kavatseb koos kaevandustööstuse ning ringlussevõtuga tegelevate ja tooteid kasutavate tootmisharude esindajatega uurida võimalusi võtta eelkõige ringlussevõtu valdkonnas sihipäraseid meetmeid.

Tsink toorainete kauplemise strateegia

Samuti on komisjon valmis koos liikmesriikide ja tööstusharude esindajatega uurima toorainete võimaliku ladustamisprogrammi lisaväärtust ja teostatavust.

ELi tasandil on nafta ladustamisprogrammi eesmärk kaitsta liikmesriikide ja ELi avalikku julgeolekut[37]. Komisjon kavatseb teha järgmist: - jälgida esmatähtsate toorainetega seotud küsimusi, et teha kindlaks prioriteetsed meetmed, ning arutada neid liikmesriikide ja sidusrühmadega; - ajakohastada korrapäraselt vähemalt iga kolme aasta järel esmatähtsate toorainete nimekirja.

Toorainete õiglane ja jätkusuutlik tarnimine maailmaturgudelt 1. Arengupoliitika ja toorainete jätkusuutlik tarnimine Säästlik kaevandamine saab soodustada säästvat arengut ja teebki seda. Kuid paljud arenguriigid — eelkõige Aafrikas — ei ole suutnud muuta oma ressursirikkust jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduskasvuks, sageli valitsemisalaste probleemide tõttu, mis on seotud õigusliku raamistiku ja maksustamisega.

Valitsemistava ja läbipaistvuse ning ka toorainesektori kaubandus- ja investeerimiskliima parandamine on oluline kaasava majanduskasvu ja jätkusuutliku arengu saavutamiseks ressursirikastes riikides. Arengupoliitika ja arenguriikidega sõlmitud Comptabilisation des omakapitali valikud kaudu võib EL mängida otsustavat rolli sellise olukorra loomisel, kus võidavad kõik, sest nii arenenud riigid kui ka arenguriigid saavad kasu toorainete jätkusuutlikust tarnimisest, ning kus kaevandussektori kohalikke rahalisi vahendeid kasutatakse säästva arengu tagamiseks, et toetada kaasava majanduskasvu ja vaesuse vähendamise strateegiate eesmärke.

Komisjon jätkab kõnealuste teemade käsitlemist ELi arengupoliitika ja eelarvetoetuse tulevikku käsitleva rohelise raamatu üle peetavate konsultatsioonide käigus ning konsulteerides üldsusega riigipõhise aruandluse üle[38]. EL julgustab partnerriikide valitsusi koostama ulatuslikke reformiprogramme, kus on selgelt kindlaks määratud eesmärgid, nagu kaevanduste maksustamise korra parandamine, tulude ja lepingute läbipaistvuse suurendamine või suutlikkuse suurendamine tulude kasutamisel arengueesmärkide saavutamise toetuseks.

Suurem läbipaistvus aitaks ühiskonda tervikuna ja riiklikke järelevalveasutusi, kes saaksid ettevõtetelt ja valitsustelt nõuda aruandeid tulude väljamaksete ja laekumiste kohta, mis omakorda vähendaks pettusi ja korruptsiooni ning tagaks paremini ennustatava kaubandus- ja investeerimiskliima. Novembris peetud Aafrika-ELi tippkohtumisel aastateks — kokkulepitud Aafrika—ELi ühisstrateegia kohaselt sisalduvad tooraineid hõlmavad meetmed kaubandust, piirkondlikku majandusintegratsiooni ja infrastruktuuri käsitlevas partnerluses.

EL ja liikmesriigid tegutsevad kõnealustes valdkondades ühiselt. Komisjon teeb ettepaneku: - suurendada Euroopa rahalist ja poliitilist toetust mäetööstuse läbipaistvust käsitlevale algatusele ning aidata arenguriike selle rakendamisel; - jagada head tava rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond ja Aafrika Arengupank; - uurida võimalusi läbipaistvuse suurendamiseks kogu tarneahelas ja tegeleda koos peamiste kaubanduspartneritega olukordadega, kus mäetööstuse tulu kasutatakse sõdade või sisekonfliktide rahastamiseks; - edendada finantsteabe suuremat avaldamist mäetööstuse esindajatele, sealhulgas toetada riigipõhise aruandluse nõude võimalikku kehtestamist.

Komisjon arvestab Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu tehtud edusamme mäetööstuse jaoks rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi koostamisel ning piirkonna kolmandate riikide õiguslikku olukorda[39]; - edendada ELi standardite kohaldamist arenguriikides tegutsevate ELi ettevõtete poolt ning parima võimaliku tehnika viitedokumendi kohaldamist ning töötada välja käitumisjuhend kolmandates riikides tegutsevatele ELi ettevõtetele ning - toetada OECD tegevust hoolsuskohustuse alal kaevandussektoris; Tsink toorainete kauplemise strateegia hinnata ka edaspidi koos Aafrika riikidega mõlema mandri geoloogiliste uuringute alase tihedama koostöö toetamise teostatavust ja edendada kõnealuses valdkonnas koostööd mitmepoolsetel foorumitel, nagu UNESCO geoteaduste programm.

Ressursirikastel arenguriikidel puudub sageli transpordi- energia- ja keskkonnainfrastruktuur ning see omakorda Tsink toorainete kauplemise strateegia neid kasutamast oma maavarasid elanikkonna huvides. Euroopa Komisjon, Euroopa Investeerimispank EIP ja muud Euroopa arengu rahastamise institutsioonid koos Aafrika riiklike ja piirkondlike ametiasutustega hindavad ka edaspidi võimalusi kõige asjakohasema infrastruktuuri loomiseks ning käsitlevad sellega seotud valitsemisalaseid küsimusi, mille lahendamine aitab kaasa nende riikide ressursside säästlikule kasutamisele ja lihtsustab toorainete tarnimist.

Kõnealuses protsessis kasutatakse valdkonnapõhiseid dialooge. Eelkõige hindab Euroopa Komisjon, kas on võimalik a suurendada ettevõtjatele antavate laenude mahtu võib hõlmata nii laene kui ka toetusisealhulgas kaevandamise ja rafineerimisega seotud projektidele ja eelkõige mäetööstuse järeltööstusele, ning b soodustada selliste rahastamisvahendite kasutamist, millega vähendatakse ettevõtjate riske ELi, sealhulgas Euroopa Arengufondi toetatavate garantiide abil.

Arengupoliitika peaks olema suunatud väärtusahela parandamise ja tegevuse mitmekesistamise teel sidemete loomisele mäetööstuse ja kohaliku tööstuse vahel.

Seetõttu tuleks edendada ettevõtete suutlikkuse suurendamist ja selle eesmärgi saavutamiseks vajalik paindlikkus luuakse kaubanduskokkulepetega.

EL saab aidata arenguriike ka geoloogiaalaste teadmiste parandamisel,[41] et nad saaksid paremini hinnata oma riigi maavaravarusid, paremini koostada nendest varudest saadavatel eeldatavatel tuludel põhinevat eelarvet ning tagada endale parema lähtekoha läbirääkimisteks kaevandusettevõtetega. Tooraineid käsitleva kaubandusstrateegia tugevdamine Komisjon kavatseb tugevdada tooraineid käsitlevat kaubandusstrateegiat,[42] mida on kirjeldatud punktis 4.

Jätkusuutlike tarnete edendamine ELis 2. Mäetööstus kuulub sellesse kategooriasse, kuid selle arengut takistavad keerukas õiguslik raamistik ja konkurents muude maakasutuse sihtotstarvetega. Paljud selle valdkonna õiguslikud küsimused kuuluvad liikmesriikide pädevusse.