Voimalus Kaubandus Indias. Indias on suurepärased võimalused oma äri laiendamiseks

Biotehnoloogia kui India majanduskasvu tõukejõud India biotehnoloogiatööstus on jõudmas uude kasvuajastusse. Planeerimisel arvesta, et kokkuleppele jõudmiseks võib kuluda mitu reisi. Vaatamata edusammudele, hoiab India majandust ohjes ülemäärane ja väga keeruline bürokraatlik süsteem, millel on laiad volitused teha asju oma äranägemise järgi.

Biotehnoloogia ja autotööstuse tõus Indias — võimalused Eesti ettevõtjatele Selles protsessis esile tõusnud sektorid, nagu autotööstus, biotehnoloogia ja tehnoloogiasektor laiemalt, pakuvad ka Eesti ettevõtetele võimalusi India turul edu saavutamiseks ning enda ekspordiportfoolio mitmekesistamiseks.

Voimalus Kaubandus Indias

EASi ekspordinõunik Vinod Basliyal kirjutab Autotööstus pakub võimalusi Eesti tehnoloogiaettevõtetele India autotööstus on viimastel aastatel olnud kiires kasvutrendis ning jõudnud tootlikkuse poolest ette isegi Saksamaast. Prognooside kohaselt saab Indiast Kiire autotööstuse arengu ja kasvava nõudlusega seondub ka suurenev vajadus investeerida tootlikkuse suurendamisse ja erinevatesse tehnoloogiatesse ning teadus- ja arendustöösse, mis suudaksid sektorit ja autotööstust transformeerida innovaatilisemaks ja tulemuslikumaks.

Voimalus Kaubandus Indias

Olulisel kohal on keskkonna perspektiiv, mistõttu tegeletakse aktiivselt traditsiooniliste autode keskkonnasäästlikumaks muutmise kõrval ka elektriautode tootmisega. Lähtudes tulevikutrendidest tegeletakse ka aktiivselt Voimalus Kaubandus Indias sõidukite ning tulevikutehnoloogiate arendamise ja rakendamisega. See omakorda loob võimalusi ka Eesti ettevõtetele, kes pakuvad oma tooteid ja teenuseid autotööstusele või tegutsevad tehnoloogiliste lahenduste kallal, mis vastavaid probleeme lahendavad.

Voimalus Kaubandus Indias

EAS on antud sektori arenguid jälgimas ning pakub Eesti ettevõtjatele nõu ja Voimalus Kaubandus Indias, et jalg sealse autotööstuse ukse vahele saada. Kuna praegusel reisipiirangute-rohkel ajal on koha peale reisimine Stock Options Investment, siis on India ettevõtjad ja ettevõtlust toetavad asutused liikunud online-keskkondadesse, mis loob täiesti uudseid võimalusi leida Indias partnereid ka kohale minemata.

FMS tutvustab kõige uuemaid tooteid ja tehnoloogiaid, mille hulka kuuluvad näiteks saastevabad sõidukid, alternatiivsed energialahendused ja sellega seotud infrastruktuur, et algatust toetada.

Voimalus Kaubandus Indias

FMS üritusega samal ajal toimub rahvusvaheline konverents, kus arutletakse võimaluste üle, mida India peaks kaaluma nii tehnoloogia kui ka kütusevaliku osas. Valdkonna algatusel loodetakse tuua kokku sidusrühmad, et saavutada Indias saastevaba mobiilsus.

Voimalus Kaubandus Indias

Future Mobility Show Allikas: futuremobilityshow. Eesti ettevõtted, kes soovivad FMS virtuaalüritusel osaleda, soovitame täpsema info saamiseks pöörduda EASi poole, kes planeerib Eesti ettevõtteid ürituse käigus toetada.

Biotehnoloogia kui India majanduskasvu tõukejõud India biotehnoloogiatööstus on jõudmas uude kasvuajastusse. Tungides olulistesse sektoritesse nagu farmaatsia, põllumajandus, tootmistööstus, meditsiinitehnoloogia teenused ja infotehnoloogia, on biotehnoloogiatööstusel võimalus transformeerida India majandust ning juhtida riigi kasvuagendat aastakümneteks.

See oli kriitiline, et Walmart ei jätnud Flipkarti oma peamisele e-kaubanduse rivaalile, online juggernaut Amazon. Aga mõned mõtlevad, kas Walmart maksis liiga palju. Wall Street'i reaktsioon Teade pärast müüvad Walmarti aktsiad ära, kuna ettevõte kaotab turukapitali rohkem kui 9 miljardit dollarit, kuna investorid lagundasid tehingu mõju.

India biotehnoloogia sektorit, mille väärtus on tänaseks 51 miljardit dollarit, peetakse üheks peamiseks tõukejõuks India 5 triljoni USA dollari suuruse majanduseesmärgi saavutamisel Suuresti seetõttu on India valitsus seadnud sektorile ambitsioonika eesmärgi: kasvada India valitsuse suur panus biotehnoloogia sektorisse peegeldub nii kiiresti arenevas tööstussektoris ja kasvavas start-up kogukonnas kui ka sealsete ettevõtete kasvavas huvis siinsete välisettevõtete ja nende toodete ning teenuste vastu.

Biotehnoloogia valdkonna arengute kiirendamiseks ning koostöö hõlbustamiseks välisettevõtetega korraldavad India valitsuse teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi biotehnoloogia osakond DBT ja biotehnoloogia tööstuse teadusuuringute abinõukogu BIRAC juba märtsi alguses ülemaailmse rahvusvahelise konverentsi ja virtuaalse messi Bio-India Summit Tänavu teist korda toimuva ürituse näol on tegemist rahvusvahelise kokkutulekuga erinevate biotehnoloogia sidusrühmade vahel: rahvusvahelis organisatsioonid, reguleerivad asutused, ministeeriumid, väikeettevõtted, suurkorporatsioonid, bioklastrid, uurimisinstituudid, investorid ja idufirmad.

Lisaks rahvusvahelisele kõrgetasemelisele konverentsile toimuvad üritusel ka töötoad ning ettevõtetevahelised kohtumised, et võimaldada rahvusvahelistel ettevõtetel leida omale kohalikke partnereid Indias.

Ka Eesti ettevõtted on oodatud 1.

Voimalus Kaubandus Indias