Kaubandussusteemi komponendid

Nelja esimese niiviisi kindlaksmääratud kaubandusüksuse tegevus lugedes Euroopa ühendused üheks neist vaadatakse läbi iga kahe aasta järel. Kuid see ei ole mõeldud lepinguliste erikohustuste täitmise tagamise või vaidluste lahendamise protseduuride aluseks või liikmetele uute kaubanduspoliitiliste kohustuste määramiseks. Kui liikme kaubanduspoliitikas või -tavades esineb muudatusi, mis võivad oluliselt mõjutada tema kaubanduspartnereid, võib kaubanduspoliitika läbivaatamise organ pärast konsulteerimist erandlikult taotleda asjaomase liikme tegevuse järgmist läbivaatamist. The first four trading entities so identified counting the European Communities as one shall be subject to review every two years. The overview is to be assisted by an annual report by the Director-General setting out major activities of the WTO and highlighting significant policy issues affecting the trading system.

Nelja esimese niiviisi kindlaksmääratud kaubandusüksuse tegevus lugedes Euroopa ühendused üheks neist vaadatakse läbi iga kahe aasta järel.

Kaubandussusteemi komponendid

Järgmise 16 tegevus vaadatakse läbi iga nelja aasta järel. Teiste liikmete tegevus vaadatakse läbi iga kuue aasta järel, ainult vähimarenenud liikmetele võidakse määrata pikem vaheaeg.

Kaubanduspoliitika läbivaatamise mehhanism

Ollakse seisukohal, et kui läbivaatamisel on üksused, kel on enam kui ühte liiget hõlmav ühine välispoliitika, hõlmab läbivaatus kõiki poliitika komponente, mis mõjutavad kaubandust, sealhulgas iga üksiku liikme asjakohast poliitikat ja tavasid. Kui liikme kaubanduspoliitikas või -tavades esineb muudatusi, mis võivad oluliselt mõjutada tema kaubanduspartnereid, võib kaubanduspoliitika läbivaatamise organ pärast konsulteerimist erandlikult taotleda asjaomase liikme tegevuse järgmist läbivaatamist.

Eesmärgid i Kaubanduspoliitika läbivaatamise mehhanismi eesmärk on kaasa aidata sellele, et kõik liikmed peaksid paremini kinni mitmepoolsete kaubanduslepingute ning kohaldatavuse korral mõnepoolsete kaubanduslepingute reeglitest, põhimõtetest ja kohustustest, ning seega edendada mitmepoolse kaubandussüsteemi häirevabamat toimimist, saavutades liikmete kaubanduspoliitika ja -tavade suurema selguse ja nendest arusaamise. Nii võimaldab läbivaatamismehhanism regulaarselt ühiselt vaagida ja hinnata liikmete kaubanduspoliitikat ja -tavasid tervikuna ning nende mõju mitmepoolse kaubandussüsteemi toimimisele. Kuid see ei ole mõeldud lepinguliste erikohustuste täitmise tagamise või vaidluste lahendamise protseduuride aluseks või liikmetele uute kaubanduspoliitiliste kohustuste määramiseks. Läbivaatamismehhanismi ülesandeks on siiski uurida liikme kaubanduspoliitika ja -tavade mõju mitmepoolsele kaubandussüsteemile.

Arutelus keskendutakse liikme kaubanduspoliitikale ja -tavadele, mida läbivaatamise mehhanismi raames hinnatakse. Samuti võib ta arutada liikmete ajakohastatud aruandeid ja neile tähelepanu pöörata. Kaubanduspoliitika läbivaatamise organ koostab otse asjassepuutuvate liikmetega konsulteerides igaks aastaks läbivaatuste programmi. Konsulteerides läbivaatamisaluse liikme või liikmetega, võib esimees valida esitlejad, kes oma isiklikul vastutusel esitavad arutelusid kaubanduspoliitika läbivaatamise organis.

Sekretariaat peaks taotlema asjassepuutuvalt liikmelt või liikmetelt selgitust nende kaubanduspoliitika ja -tavade kohta. Aruandmine Võimalikult täielikuma selguse saavutamiseks annab iga liige kaubanduspoliitika läbivaatamise organile regulaarselt aru.

Laadige alla täielik aruanne: EN Laadige poliitikakujundajate kokkuvõte alla: EN Laadige infoleht alla: EN Viimase paarikümne aasta jooksul on suunatud ülemaailmsed jõupingutused loodusvarade säästva majandamise strateegiate rakendamiseks, ressursside ja keskkonnatõhususe ning seeläbi inimeste üldise heaolu suurendamiseks. Selles rahvusvahelise ressursikomisjoni aruandes analüüsitakse rahvusvahelise kaubanduse rolli ressursitõhususe suurendamisel, keskkonnamõjude vähendamisel ning õiglase ja kaasava kasvu edendamisel. Uuendatud andmete ja olemasoleva kirjanduse põhjaliku ülevaate kaudu uurib hindamine ressursikaubanduse kiiret kasvu ja mustrimuutusi ning kaubeldavate kaupade, sealhulgas materjalide, maa, energia ja vee ressursivajadusi.

Täielikud aruanded kirjeldavad asjassepuutuva liikme või liikmete järgitavat kaubanduspoliitikat ja -tavasid ning tuleb esitada kaubanduspoliitika läbivaatamise organiga kokkulepitud vormingus. See vorming põhineb algselt maade aruannete üldvormingul, mis kehtestati Kaubanduspoliitika läbivaatamise organ võib kogemustele toetudes seda vormingut parandada.

Läbivaatamiste vahelisel ajal tuleb liikmetel, kelle kaubanduspoliitikas on märkimisväärseid muudatusi, esitada lühiaruanded; iga-aastane ajakohastatud statistilise info aruanne esitatakse vastavalt kokkulepitud vormingule.

  • Buka Akun Binaarne valik
  • Родина многих деревьев была явно не на Земле - и даже, вероятно, не в Солнечной системе.
  • Kaubanduspoliitika läbivaatamise mehhanism – Riigi Teataja
  • Если это окажется необходимым, то обвинение будет сформулировано после того, как тебя -- И когда же это случится.
  • Muugi omakapitali valikutehingud
  • Kuidas kaubandusvoimalused roovima
  • EUR-Lex - A(19) - ET

The impact of individual Members on the functioning of the multilateral trading system, defined in terms of their share of world trade in a recent representative period, will be the determining factor in deciding on the frequency of reviews. The first four trading entities so identified counting the European Communities as one shall be subject to review every two years.

5 klass ajalugu video nr 18 Eesti aeg

The next 16 shall be reviewed every four years. Other Members shall be reviewed every six years, except that a longer period may be fixed for least-developed country Members.

Members hereby agree as follows: A.

It is understood that the review of entities having a common external policy covering more than one Member shall cover all components of policy affecting trade including relevant policies and practices of the individual Members.

Exceptionally, in the event of changes in a Member's trade policies or practices that may have a significant impact on its trading partners, the Member concerned may be requested by the TPRB, after consultation, to bring forward its next review.

Rahvusvaheline ressursside kaubandus

The focus of these discussions shall be on the Member's trade policies and practices, which are the subject of the assessment under the review mechanism. It may also discuss and take note of updated reports from Members.

Kaubandussusteemi komponendid

The TPRB shall establish a programme of reviews for each year in consultation with the Members directly concerned. In consultation with the Member or Members under review, the Chairman may choose discussants who, acting in their personal capacity, shall introduce the discussions in the TPRB. The Secretariat should seek clarification from the Member or Members concerned of their trade policies and practices.

Rahvusvaheline ressursside kaubandus Ressursside paneel

Reporting In order to achieve the fullest possible degree of transparency, each Member shall report regularly to the TPRB. Full reports shall describe the trade policies and practices pursued by the Member or Members concerned, based on an agreed format to be decided upon by the TPRB.

This format may be revised by the TPRB in the light of experience.

Kaubandussusteemi komponendid