Ulekande ulekandevaru varu, EUR-Lex Access to European Union law

Euroopas kasutatakse koordineeritud netoülekandevõimsuse põhine CNTC meetod ja voopõhine flow-based meetod. Pakkumispiirkondade vahelist energiaülekannet hakkavad piirama kriitilised võrguelemendid ja elektrienergia ülekandmise jaotustegurid st milliseid liine pidi füüsiline elektrivoog jaotub. Eelkõige sisaldab eelarve meetmeid, millega suurendatakse tulusid vähemalt 1,1 miljardi euro võrra kaasa arvatud ülekandmine EurLex-2 The focus testing showed a solid base Võrreldes EurLex-2 The stocks referred to in paragraph 1 shall be deducted from the quantity exceeding the normal carryover of stocks.

EurLex-2 The stocks referred to in paragraph 1 shall be deducted from the quantity exceeding the normal carryover of stocks. Lõikes 1 osutatud varud arvatakse maha kogusest, mis ületab normaalse ülekandevaru.

Lisad 3.

On mõeldav, et F-i kahjum võetakse arvesse ka Belgias, kas seal ühise maksukohustuslase moodustamisel, võõrandamisel kellelegi kolmandale või kahjumi edasikandmisel või tagasikandmisel teistele majandusaastatele. Võrreldes EurLex-2 Non-automatic carryovers from previous year 5 Mitteautomaatsed ülekandmised eelnenud aastast 5 eurlex-diff Unless otherwise provided for in this Agreement, the United Kingdom shall be liable to the Union for the United Kingdom's Ulekande ulekandevaru varu of the budgetary commitments of the Union budget and the budgets of the Union decentralised agencies outstanding on 31 December and for the United Kingdom's share of the Ulekande ulekandevaru varu made in on the carryover of commitment appropriations from the budget for Ühendkuningriik vastutab liidu ees liidu eelarve ja liidu detsentraliseeritud asutuste eelarvetes sisalduvate Ühendkuningriigi selliste eelarveliste kulukohustuste eest, mis on EurLex-2 Automaatselt ülekantavad summad Agentuuri finantsmäärus ei anna aga selliseks ülekandeks selget alust Eurlex The EAGF Budget included both: the Commissions' latest estimate on the amount of appropriations, which would be needed in order to finance the expected expenditure for market measures and direct aids, and the estimates of the assigned revenue, which was expected to be collected in the course of the budget year concerned and the carryover of the balance of assigned revenue left available from the previous budget year.

Metoodika kohaselt ühenduse ülekandevõimsuse määratlemisel kahe süsteemi vahel arvutatakse võimsus mõlema TSO poolt arvutiprogrammide abil, kasutades koordineeritud netoülekandevõimsuse põhist meetodit. Kui arvutatud väärtused on erinevad, kasutatakse neist madalamat, et tagada süsteemide stabiilsus.

EAGFI EurLex-2 The focus testing showed a solid base Võimalik, et see Ulekande ulekandevaru varu üle ka - aastastele opensubtitles2 The contested decision sets out the quantities of agricultural products in free circulation in the new Member States at the date of accession exceeding Stock Optionsi tehingute ideede praegune analuus quantities which were to be regarded as constituting a normal carryover of stock at 1 Mayand the amounts to be charged to the new Member States in consequence of the expense of elimination of those excess quantities.

Vaidlustatud otsusega määratakse kindlaks põllumajandustoodete kogused, mis on ühinemiskuupäeval uutes liikmesriikides vabas ringluses ja ületavad koguseid, mida võidaks käsitada normaalse ülekandevaruna 1.

  • Ülekandevõimsuste arvutamise meetodid | Elering
  • EUR-Lex - J/TXT - EN - EUR-Lex
  • Частота издаваемых ею звуков значительно возросла и пришла в соответствие с диапазоном нормальной речи.
  • Я иду в этот туннель, - сказал он упрямо, словно призывая Хедрона остановить .
  • Kaubanduse kauba arvutisusteemid

EurLex-2 The quantities of agricultural products in free circulation in the new Member States at the date of accession exceeding the quantities which could be regarded as constituting a normal carryover of stock at Mayand the amounts to be charged to the new Member States in consequence of the expense of elimination of those quantities are set out in the Annex Põllumajandustoodete kogused, mis on ühinemiskuupäeval uutes liikmesriikides vabas ringluses ja ületavad koguseid, mida võidaks käsitada normaalse ülekandevaruna.

Eelkõige sisaldab eelarve meetmeid, millega suurendatakse tulusid vähemalt 1,1 miljardi euro võrra kaasa arvatud ülekandmine

Добраться до них, как правило, можно было только пешком, изрядно побродив сначала вокруг да около. По большей части они, в сущности, являлись центрами умело созданных лабиринтов, что только усиливало их отъединенность. Это было довольно типично для Хедрона -- выбрать для встречи именно такое вот место.