Mitte binaarsed soolised variandid.

Mõttekoja Praxis järgi mängib sooline lõhe meie noorte haridusvalikutes suurt rolli ametialase soolise segregatsiooni kujunemisel, mis kujutab endast püsivat ja naiste kahjuks erinevalt tasustatud ametijaotust meeste- ja naistetöödeks. Osa neist otsib meditsiinilist abi nagu hormoonravi , sookorrigeerimine või psühhoteraapia. Ning kui sellel määramisel tekib viga, siis need inimesed ei vaja sümpaatiat või abi.

Computational Thinking - Computer Science for Business Leaders 2016

Transsoolisus on inimese sooidentiteedisoolise väljenduse või soolise käitumise mittevastavus tema bioloogilisele soole. Transseksuaalsus "viitab inimesele, kelle sooidentiteet on erinev nende bioloogilisest soost ja kes soovivad läbi teha muutust mehest naiseks või naisest meheks". See tähendab, et transsooline inimene võib olla transseksuaalne, aga ei pea olema.

Milles seisneb sooline probleem?

Arvestama peab seda, et transsoolisus ega ka transseksuaalsus ei ole kuidagi seotud seksuaalse sättumusega. Samuti võivad nad leida, et tavaliselt kasutatavad seksuaalse sättumuse mõisted on nende jaoks kas ebatäpsed või kasutamatud. Termin transsoolisus eristub ka intersoolisusestmis kirjeldab inimesi, kes on sündinud sootunnustega "mis ei sobitu tüüpilisse binaarsesse arusaama mehe või naise kehadest".

Osa neist otsib meditsiinilist abi nagu hormoonravisookorrigeerimine või psühhoteraapia. Näiteks meditsiinilist ravi saanud transseksuaalsed inimesed võivad keskenduda enda soole kestva õigusliku staatuse rajamisele ja muretseda meditsiini privaatsuse pärast.

Navigeerimismenüü

Sõnade transsoolisus ja transseksuaalsus eristamine tugineb harilikult bioloogilise füüsiline ja sotsiaalse psühholoogiline, sotsiaalne soo eristusel. Samuti sooga seotud sotsiaalsete ootustega, millega võivad kaasneda soorollid. Selle asemel määratles ta end ajalehes trans-soolisena väites, et "sugu ei ole seotud voodipartneritega. See on seotud identeediga. Tegelikult on tegemist sooidentiteediga.

Mitte binaarsed soolised variandid

Antropoloogi David Valentine järgi loodi esmalt ja kasutati sõna transsooline aktivistide poolt, kes tingimata ei määratlenud end selle sõnaga. Tema järgi ei tohiks transsoolisuse skaalale lisada inimesi, kes ei määratle end tähisega transsooline. THP järgi ei eksisteeri kummagi sõna puhul laialt aktsepteeritud ja tunnustatud määratlust.

Androgüün – Vikipeedia

Mõiste segadus on tavaline, kuna THP soovitab haiglas praktiseerivatel arstidel küsida klientidelt, et milliseid mõisteid nad eelistavad. Sõna transsooline soovitatakse vältida kuni klient ei Mitte binaarsed soolised variandid selle kasutust heaks kiitnud.

Mitte binaarsed soolised variandid

Oxford Textbook of Palliative Social Work. Oxford University Press. ISBN Vaadatud Forsyth, Heith Copes Encyclopedia of Social Deviance.

Mitte binaarsed soolised variandid

Sage Publications. Katusmõiste, mis kirjeldab inimesi, kelle sooline identiteet või sooline eneseväljendus erineb ootustest, mis on seotud soo määramisega sünni hetkel.

Mitte binaarsed soolised variandid

Retrieved Chrisler, Donald R. McCreary, Handbook of Bitcoini varud 2021. Research in Psychology, volume 1ISBN Xpage "Transsoolisus on lai termin, mida iseloomustab väljakutse traditsioonilistele soorollidele ja sooidentiteetidele.

Selleläbi käsitlevad nad fenomeni normatiivsena. LGBT Health 1 2 : 98— Nende alla kuuluvad ristriietujad, inimesed, kes nimetavad end genderqueer'iks, androgüüniks ja Psychology of Women Quarterly — American Psychiatric Association, National Center for Transgender Equality.

Journal of Homosexuality 42 1 : 89— Reisner, Julie A. Alegria, Transgender identity and health care: Implications for psychosocial and physical evaluation, in the Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, volume 23, issue 4leheküljed — "Transsoolisus on katusmõiste inimeste kohta, kelle identiteeti ja käitumine ei kohandu soonormidega Meyerowitz, Transseksuaalsed inimesed on transsoolised inimesed, kes tunnevad ebakõla enda sünnisoo ja sooidentiteedi vahel Meyerowitz, Swanstrom Lk Nagu eespool mainitud eelistavad paljud transseksuaalsed inimesed tähist transsooline või lihtsalt trans.

Seda seetõttu, kuna see on kõikehõlmavam ja kannab Mitte binaarsed soolised variandid häbimärgistusi. On transsoolisi, kes lükkavad tagasi tähise transsooline.

Seda seetõttu, kuna nad näevad transseksuaalsuses ravitavat kaasasündinud seisundit. Peale meditsiinilist või kirurgilist sekkumist elavad nad binaarsena kas naise või mehena ning ei pruugi enda muutust teistega jagada. Samas paljud transsoolised inimesed eelistavad tähist transsooline transseksuaalsuse asemel.

Soolised tendentsid Eesti noorte valikutes ja noortevaldkonna alustes

See on seotud identiteediga. Jaanuar In Stryker and S. Whittle Eds. Teised seda ei tee. Ning kui sellel määramisel tekib viga, siis need inimesed ei vaja sümpaatiat või abi.